|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali vor aproba bugetul pe 2012 şi schimbarea denumirii unor grădiniţe 

• În prima şedinţă ordinară din acest an,

Consilierii locali vor aproba bugetul pe 2012 şi schimbarea denumirii unor grădiniţe

Marţi, 31 ianuarie 2012, va avea loc prima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 34 de rapoarte şi proiecte de hotărâre. Concret, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local pentru anul 2011; aprobarea bugetului local şi a listei de investiţii pe surse de finanţare pentru anul 2012; aprobarea execuţiei bugetului activităţilor autofinanţate la unităţile de învăţământ şi cultură pentru anul 2011; aprobarea bugetului autofinanţat pentru unităţile de învăţământ şi instituţiile de cultură pentru anul 2012;

aprobarea execuţiei de casă pe anul 2011 pentru contul „50.04. – Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată SAPS; aprobarea bugetului pentru contul „50.04″, deschis pentru operaţiunile de plăţi directe care se acordă în agricultură pe anul 2012; analiza şi aprobarea execuţiei bugetului Fondului IID Măsura ISPA Cod nr. 2004/R0/16/P/PE/002 pentru anul 2011; aprobarea bugetului pentru Fondul IID Măsura ISPA Cod nr. 2004/R0/16/P/PE/002 pentru anul 2012; aprobarea execuţiei de casă a bugetului „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe” pentru anul 2011; aprobarea bugetului pentru contul 50.02.40 – „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe” pentru anul 2012;

aprobarea execuţiei de casă pe anul 2011 pentru fondurile alocate sustenabilităţii proiectului „Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Rm. Vâlcea”; prelungirea contractului de concesiune încheiat cu SC COZIA SRL; închirierea unui spaţiu către Partidul Poporului Dan Diaconescu; transmiterea în folosinţă a unor imobile – terenuri către Arhiepiscopia Râmnicului; schimbarea destinaţiei unei părţi din imobilul – construcţie – Cămin Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Nicolae”; inventarierea unui imobil-teren în domeniul public al municipiului, cu destinaţia drum de acces; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110 din 29 aprilie 2011 cu privire la concesionarea terenului în suprafaţă de 61,24 mp de către SC LIDL România SCS; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/2005; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007; realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa centrală municipiul Râmnicu Vâlcea”; aprobarea bilanţului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea;

aprobare „PUD Imobil Locuinţe colective, strada Ostroveni, nr. 84″, investitor Dumitrescu Constantin; denumirea Scuarului din vecinătatea blocului D2 de pe Calea lui Traian; schimbarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit Sud Râmnicu Vâlcea; schimbarea denumirii Liceului de Artă Râmnicu Vâlcea; schimbarea denumirii Grădiniţei cu program normal nr. 4; schimbarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit nr. 1 din Râmnicu Vâlcea; schimbarea denumirii Grădiniţei cu program normal nr. 1 din Râmnicu Vâlcea; schimbarea denumirii Grădiniţei cu program normal nr. 3 din Râmnicu Vâlcea; aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2012 – 2013; aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul 2012-2013; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/135/2004 privind procedura de avizare a programului de funcţionare a agenţilor economici; evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrul II 2011.

Leave a Response