|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

APAVIL va contracta un credit fără garanţii de la BERD de 8,4 milioane euro 

• Pentru cofinanţarea proiectului „Extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”,

APAVIL va contracta un credit fără garanţii de la BERD de 8,4 milioane euro

Săptămâna viitoare, consilierii judeţeni sunt chemaţi să aprobe împuternicirea preşedintelui Ion Cîlea să semneze acordul de prefinanţare pentru un împrumut de 8,4 milioane euro ce urmează să fie contractat de către SC APAVIL SA Vâlcea de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. După cum se ştie, societatea are în implementare proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, al cărui contract de finanţare a fost semnat în octombrie 2011. Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea infrastructurii de mediu, în vederea respectării obligaţiilor prevăzute în Tratatul de Aderare, printre care reducerea riscurilor pentru sănătate datorate evacuării apei uzate netratate în natură, şi a respectării angajamentelor luate în Capitolul 22 al Tratatului de Aderare fata de Uniunea Europeană.
La mijlocul lunii decembrie 2011, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea a înaintat CJ Vâlcea acordul de prefinanţare ce se va încheia între Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), pe de o parte şi SC APAVIL SA Vâlcea, Primăria Râmnicului, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea’, pe de altă parte, în vederea semnării. Acest acord se va încheia în vederea contractării de către operatorul regional, SC APAVIL SA Vâlcea, a unui credit în valoare de 8,4 milioane de euro (fără garanţii), necesar pentru cofinanţarea proiectului „Extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”. Prin Decizia nr. 36 din 15 decembrie 2011, consiliul de administraţie al SC APAVIL SA Vâlcea a aprobat acest acord de prefinanţare. În conformitate cu prevederile documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, elaborată pentru proiect şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 24 din 28 februarie 2011 şi ale Contractului de finanţare nr. 122765/24 octombrie 2011 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi SC APAVIL SA Vâlcea pentru implementarea proiectului, contribuţia operatorului SC APAVIL SA Vâlcea, în cuantum de 8,36 milioane de euro, va fi asigurată prin contractarea unui împrumut (opţiunea selectării instituţiei bancare revenindu-i operatorului – fie de la o instituţie financiară internaţională BERD sau BEI, fie de la o bancă comercială). Trebuie precizat că, în email-ul transmis de reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la CJ Vâlcea, contractarea creditului de la o instituţie financiară internaţională nu se realizează printr-o procedură de achiziţie publică, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, iar banca nu solicită garanţii de la acţionarii majoritari. De asemenea, potrivit adresei Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, „în situaţia în care sunt contractate credite de la BERD sau BEI nu sunt aplicabile prevederile Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE, în acest caz fiind aplicabile reguli specifice organizaţiilor internaţionale, astfel cum este indicat în cadrul art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care transpune prevederile directivelor precizate”.
(Petre Coman)

Leave a Response