|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

KANT-Competenţe antreprenoriale de nivel European 

KANT-Competenţe antreprenoriale de nivel European

• proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Diversitatea proiectelor de pregătire profesioanală, operaţionale acum în România, obligă la abordarea unui caz particular. Este vorba despre un proiect care are ca obiectiv alinierea la nivel european şi internaţional a standardului utilizat în afaceri. Ioan Dan FIERA coordonează proiectul KANT şi a răspuns întrebărilor noastre:


Î. Din pliantul de prezentare a proiectului KANT-Competenţe antreprenoriale de nivel european, s-ar putea intelege că participanţii se supun unui adevărat joc piramidal.

R: Nicidecum. Pe pliant este figurat un sistem de selecţie care porneşte de la 1.200 de cursanţi şi ajunge la 60 de participanţi la o întâlnire realizată în Germania, cu oameni de afaceri locali, pentru documentare şi pentru realizarea unor colaborări cu firme din Germania. Acela nu este însă decât un bonus de final, acordat celor mai merituoşi, nu o excelenţă. Până la etapa finală, majoritatea celor 1.200 de participanţi, câte 300 pentru fiecare regiune, au şansa obţinerii unui certificat care să le ateste priceperile în antreprenoriatul de nivel european şi, o bună parte dintre ei, sa-şi creioneze planuri de afaceri viabile. Investeşte în oameni înseamnă, în acest proiect, investeşte în cât mai mulţi oameni!

Î: Ce alte beneficii mai oferă proiectul?

R: Pe tot parcursul derulării sale, participanţii la seminarii şi cursuri vor primi informaţii despre oportunităţi de finanţare a propriilor planuri de afaceri, atât din surse europene cât şi din cele naţionale, ca să dau un exemplu ce nu necesită multe detalii. Cercetarea cu care a început proiectul a arătat câteva oportunităţi de afaceri şi aceste oportunităţi sunt transferate acum celor interesaţi să-şi dezvolte un plan de afaceri în perioada de instruire şi de certificare a competenţelor antreprenoriale.

Î: Distribuţia seminariilor şi a cursurilor pe 4 regiuni este una strict organizatorică sau are şi alte subtilităţi ce pot fi descrise aici?

R: Aceasta distributie ne-a ajutat şi în cercetarea preliminară, menită să identifice specificul ocupaţional şi al oportunităţilor de afaceri şi ne va ajuta până în 2013, la finalul proiectului, când vom avea o corectă distribuire a informaţiei de afaceri şi a competenţelor în afaceri pe fiecare dintre cele patru regiuni. În afaceri, există bune practici şi practici mai puţin bune, cu specific cultural local şi zonal, după cum ştiţi. Le vom identifica împreună cu cursanţii noştri şi pe unele şi pe altele şi le vom compara cu cele cunoscute în Europa. Din aceste comparaţii vom descoperi împreună şi cauzele eşecului şi factorii de succes în relaţiile de afaceri, aceia cu specific zonal, cărora puţină lume le acordă importanţă.

Î: Fiind el şi poet încă de la naştere, nu cumva românul se consideră şi un antreprenor înnăscut?

R: Cred ca atitudinile de acest fel s-au cam stins în perioada de criză economică şi financiară prin care trecem. Suficienţele de tot felul au cam dispărut, sau sunt pe cale s-o facă, în mai toate domeniile. Managementul de succes are nevoie de noi abordări şi proiectul KANT este una dintre ele. Pregătirea şi certificarea unor antreprenori bine ancoraţi în bunele practici europene şi internaţionale se face în sisteme educaţionale responsabile, susţinute de conferenţiari informaţi, buni practicieni ei înşişi, cum sunt cei implicaţi în proiectul KANT.

Î: În ce fel se poate comunica cu persoanele responsabile de proiectul KANT-Competenţe antreprenoriale de nivel european?

R: Coordonarea generală şi pentru regiunea Centru este asigurată de MPA Sibiu, tel. 0269 213 907; fax 0269 213 457; e-mail: monica_muntean@hotmail.com, danfiera@gmail.com; www.mpa-sibiu.ro. Partenerii zonali în proiect sunt: pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, Asociaţia PRO Xpert Râmnicu Vâlcea, tel. 0250 746 172; fax 0250 737 638; e-mail: proxpert2007@gmail.com; pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, Asociaţia EUROED Bucureşti, tel. 021 300 4109; fax 021 300 4110; e-mail: office@euro-ed.ro; www.euro-ed.ro; pentru regiunea Vest, TEAM Consulting Deva, tel/fax 0254 230 717; e-mail: anazsok@smart.ro.

Î: Când a demarat proiectul?

R: Spre finele anului 2010. Între timp, am trecut prin etapele de cercetare, de informare publică şi printr-un prim nivel de cursuri. Recent am demarat cursurile EBC*L (European Business Competence*Licence) în cadrul proiectului KANT, etapa a II-a. Cursurile de specializare se vor finaliza cu certificări EBC*L, nivel A şi B, ale competenţelor antreprenoriale, recunoscute naţional şi internaţional.

Î: Şi cand vom vedea rezultate?

R: Finalul proiectului este oficializat pentru septembrie 2013. Noi credem că vom avea de arătat rezultate pe parcusul întregii perioade a proiectului. Cele de după finalizarea lui vor conta însă cu adevărat, pentru că se referă la practicarea în mod curent, cotidian, a competenţelor cultivate şi certificate prin proiectul KANT-Competenţe antreprenoriale de nivel european şi la apariţia unor noi firme, mai moderne şi mai competitive.

A consemnat Octavian Avram

 

Leave a Response