|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

CET Govora va primi din rezerva de stat 250.000 tone de cărbune şi 5.000 tone de păcură 

• Pentru asigurarea, pe perioada iernii, a energiei termice pentru populaţie,

CET Govora va primi din rezerva de stat 250.000 tone de cărbune şi 5.000 tone de păcură

Marţi, 27 decembrie 2011, Guvernul a decis scoaterea din rezerva de stat, sub formă de împrumut, până la 31 octombrie 2012, a unor cantităţi de cărbune energetic şi păcură pentru unele centrale electrice şi termice aflate sub autoritatea Ministerului Economiei sau în administrarea unor autorităţi locale. Este vorba despre o cantitate de peste 1,18 milioane de tone de cărbune energetic şi 137.000 de tone de păcură pentru 17 operatori economici. Măsura a fost luată pentru asigurarea, pe perioada iernii, a energiei electrice şi termice pentru populaţie. La nivelul judeţului Vâlcea, societatea CET Govora (aflată în administrarea CJ Vâlcea) va primi din rezerva de stat circa 250.000 tone de cărbune energetic şi peste 5.000 tone de păcură.

Pe de altă parte, trebuie să spunem că, zilele trecute, Ministerul Administraţiei şi Internelor a decis alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”. Astfel, societăţii CET Govora i-a fost alocată suplimentar suma de 1,7 milioane de lei pentru realizarea proiectului „Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la maxim 50 mg/Nm3 la ieşirea din electofiltre”. În 2010, CET Govora a organizat o licitaţie publică pentru proiectul de modernizare a instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la maximum 50mg/Nm3, la ieşirea din electrofiltre. Câştigătoarea licitaţiei a fost desemnată firma Siemens SRL România, la un preţ de circa 13,44 milioane lei (3,2 milioane euro), o valoare cu 5 milioane lei (1,2 milioane euro) mai mică decât estimarea iniţială.

Până în prezent, SC Siemens SRL a realizat următoarele lucrări la CET Govora: proiectarea modernizării; procurare echipamente şi subansamble noi necesare executării lucrărilor de modernizare pe partea electrică şi mecanică (cu asigurarea pieselor de rezervă pentru o durată de doi ani de funcţionare) şi reabilitarea în uzină a componentelor instalaţiei interioare care necesită acest lucru; execuţie lucrări de reparaţie şi adaptări la carcasă, uzinare componente pentru instalaţia interioară; execuţie lucrări de montaj mecanic şi electric necesare modernizării şi reparaţiei electrofiltrelor pentru realizarea unei concentraţii de praf la ieşirea din electrofiltre de 50 mg/Nm3; probe şi măsurători, punere în funcţiune. La începutul acesui an, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat un proiect de hotărâre privind finanţarea din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare a modernizării electrofiltrelor de la cazanul nr. 7, bunuri concesionate societăţii CET Govora SA Râmnicu Vâlcea prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 87/30 iulie 2010.

Facem precizarea că obiectivul de investiţii cazanul nr. 7 face obiectul pentru lucrări ce vizează conformarea la poluarea cu oxizi de azot şi dioxid de sulf, aplicaţie majoră care se va finanţa prin Axa prioritară 2 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu şi este înregistrat în domeniul public al judeţului Vâlcea, fiind concesionat operatorului CET Govora prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 87/30 iulie 2010. CET Govora şi Consiliul Judeţean Vâlcea au în derulare o aplicaţie majoră prin axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu, în valoare totală de 56 milioane euro, prin care se vor rezolva problemele de conformare la cerinţele de mediu pentru Cazanul nr. 7, care funcţionează pe bază de cărbune. Acest cazan va putea funcţiona în perspectivă şi va consuma anual 1,1 milioane tone de cărbune. CET Govora îşi mai propune realizarea din fonduri proprii a investiţiilor necesare ecologizării unui al doilea cazan pe cărbune, necesarul de finanţare a acestor investiţii fiind de 3,5 milioane de euro pentru electrofiltru şi 24 de milioane de euro pentru desulfurarea uscată a gazelor de ardere. Rezolvând aceste aspecte de mediu, CET Govora va putea să funcţioneze cu două cazane pe cărbune şi va consuma anual 1,4 milioane tone cărbune începând cu anul 2012.

(Petre Coman)

Leave a Response