|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea va majora nivelul taxelor locale şi tarifelor cu 6,46% 

• Începând cu data de 1 ianuarie 2012,

Consiliul Judeţean Vâlcea va majora nivelul taxelor locale şi tarifelor cu 6,46%

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a publicat proiectul de hotărâre privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2012, proiect ce va fi aprobat cel mai probabil în cursul lunii octombrie a acestui an. Astfel, pentru anul 2012, nivelurile propuse de conducerea CJ Vâlcea prezintă creşteri faţă de cele din anul 2011 cuprinse între 3,84% şi 9,09%, ceea ce înseamnă o medie de 6,46%. În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, consiliile judeţene pot majora cu până la 20% nivelul taxelor locale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 s-au aprobat nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

„Potrivit prevederilor din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, preşedinţii consiliilor judeţene emit autorizaţii de construire cu avizul primarilor pentru lucrările care se execută: pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ teritoriale; în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate. În conformitate cu prevederile din Codul fiscal, taxele locale datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunei şi 50% la bugetul local al judeţului. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, se achită de beneficiar anticipat la caseria unităţii emitente, urmând ca în termen de 15 zile să se vireze cota de 50% localităţilor pe raza cărora se execută lucrarea, în baza situaţiei depuse de arhitectul şef. În vederea simplificării procedurii de autorizare în domeniul construcţiilor, în cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean este organizată şi funcţionează structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, condusă de arhitectul-şef al judeţului.

Analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de construire sau desfiinţare de către structura de specialitate a consiliului judeţean pentru primăriile comunelor, precum şi cele ale oraşelor care nu dispun de structuri de specialitate se fac contra cost pe bază de convenţie încheiată între primar, în calitate de emitent şi preşedintele consiliului judeţean. Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, structura de specialitate înştiinţează beneficiarul acestora despre necesitatea prelungirii valabilităţii în cazul în care lucrările de construire nu s-au finalizat în termen. În cazul în care lucrările de construire nu au fost executate integral până la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire şi nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii acesteia, la data regularizării taxei se stabileşte separat şi taxa de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de construire. Pentru vizitarea muzeelor finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, taxele stabilite în baza Legii nr. 571/2003, a Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, pentru grupuri de elevi,studenţi şi pensionari sunt la nivelul anului 2011″, precizează Ion Cîlea, preşedintele CJ Vâlcea.

(P.C.)

Leave a Response