|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

“Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor” 

• Dumitru Nicu Cornoiu, directorul executiv al AJOFM Vâlcea, a anunţat lansarea proiectului:

„Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor”

Miercuri, 13 iulie, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea a avut loc o conferinţă de presă organizată în cadrul Proiectului „Campania de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor” al cărui beneficiar este ANOFM. Tema conferinţei de presă a fost transmiterea de informaţii referitoare la rezultatele atinse de AJOFM Vâlcea prin implementarea măsurilor active, precum şi contribuţia proiectului la îmbunătăţirea imaginii respectivei instituţii în faţa clienţilor săi.

Astfel, o contribuţie la atingerea rezultatelor mai sus menţionate a avut-o şi implementarea proiectului strategic „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor” finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul general al acestui proiect este acela de creştere a gradului de vizibilitate a serviciilor SPO în rândul tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi în rândul angajatorilor.
Campania a pornit de la rezultatele a două studii de piaţă cantitative şi calitative în rândul tinerilor şi angajatorilor, în baza cărora a fost concepută o strategie generală de comunicare şi alte patru tipuri de strategii de comunicare specifice (relaţii publice, comunicare on line, publicitate şi evenimente).

S-a creat site-ul www.muncesti.ro care promovează mesajele campaniei

Pentru această campanie au fost realizate peste 1.200.000 pliante şi broşuri. „Cum sa alegem anunţurile de angajare”, „Cum să realizăm un bun CV”, „Cum să pregătim interviul de angajare”, „Cum să redactăm o scrisoare de intenţie”, „Cum puteţi munci în Europa”, „De ce să apelezi la Serviciul Public de Ocupare”, „E bine să ai banii tăi. Ia-ţi primul job!”, sunt doar câteva materiale realizate în cadrul acestui proiect, care pot ajuta efectiv tinerii aflaţi în căutarea pe cont propriu a unui loc de muncă dar şi angajatorii. O parte din aceste materiale au fost folosite în vederea dotării a 47 de birouri de self-service de la nivelul structurilor teritoriale ale SPO. De asemenea, AJOFM Vâlcea a folosit aceste materiale şi la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată la nivel naţional iar o parte le-a diseminat către alte instituţii prin a căror activitate se pot atinge grupurile ţintă vizate de campania din cadrul proiectului: facultăţi, licee, inspectorate de muncă, direcţii de finanţe publice, etc.
Totodată, au fost create spoturi audio şi video care au fost difuzate în mass-media, realizându-se 2.366.000 contacte unice în campania media TV, conform grupurilor ţintă (certificate de către GFK România). De asemenea, a fost creat şi un film de prezentare al ANOFM care va rula în incinta AJOFM Vâlcea.

De asemenea, AJOFM Vâlcea a participat la seminarul regional organizat la Craiova în cadrul aceluiaşi proiect la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, angajatori, studenţi şi tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă, precum şi reprezentanţi ai agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă din regiunea de dezvoltare respectivă. Nu în ultimul rând, s-a creat site-ul www.muncesti.ro care promovează mesajele campaniei printr-o activitate intensă de PR online, precum şi pe reţelele de socializare. Tot pe acest site, se găsesc şi informaţii cu privire la rezultatele şi evenimentele desfăşurate până în prezent în cadrul acestui proiect. Trebuie menţionat faptul că în prezent se desfăşoară o cercetare de piaţă calitativă şi cantitativă pentru a evalua impactul campaniei de comunicare.
Toate aceste realizări din cadrul proiectului „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor” sunt foarte utile, având în vedere faptul că la 30 iunie 2011 în evidenţele AJOFM Vâlcea erau înregistraţi 8015 şomeri din care 212 absolvenţi ai promoţiei 2010, rata şomajului înregistrând valoarea de 4,43%.

„În primul semestru au fost încadraţi 5.843 de şomeri din Vâlcea”

„Prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă pe anul 2011, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea a atins următoarele rezultate în primul semestru al anului 2011: număr total persoane încadrate în primul semestru – 5843 persoane din care 3256 din mediul urban şi 2587 persoane din mediul rural; din totalul de 5843 persoane încadrate, 1150 au vârsta sub 25 de ani, 1508 persoane au vârsta între 25-35 de ani, 1830 persoane au vârsta între 34-45 de ani şi 1355 persoane au vârsta peste 45 de ani. Din cele 5843 persoane încadrate în primul semestru al anului 2011 ca urmare a acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante 4338 persoane s-au angajat pe perioada nedeterminată şi 1505 persoane pe durata determinată.

De asemenea, s-au încadrat în muncă 1097 persoane ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională, 168 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesională şi 218 persoane prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. Totodata, s-au încadrat 173 şomeri peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, 325 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (din care 125 persoane prin încadrarea într-o localitate la distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu şi 200 persoane prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului).

Prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă în primul semestru al anului 2011, s-au încadrat 74 absolvenţi din instituţiile de învăţământ, prin subvenţionarea locului de muncă din care 9 absolvenţi din ciclul inferior al liceului sau al şcolilor de arte şi meserii, 28 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal şi 37 absolvenţi de învăţământ superior”, a declarat Dumitru Nicu Cornoiu, directorul executiv al AJOFM Vâlcea.

Leave a Response