|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Primarul Neagoie din Ioneşti a fost “ars 

• Pentru întârzierea nejustificată a reconstituirii dreptului de proprietate,

Primarul Neagoie din Ioneşti a fost „ars” la buzunare cu o amendă de 100 milioane lei vechi

În cursul lunii trecute, o echipă de control a Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea a efectuat mai multe verificări la comisiile locale de fond funciar din 10 localităţi: Ghioroiu, Bălceşti, Ioneşti, Diculeşti, Valea Mare, Scundu, Fârtăţeşti, Amărăşti, Pesceana şi Popeşti. În urma acestor verificări, trei primari au primit sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 250 milioane lei vechi. Astfel, primarii din Ioneşti şi Ghioroiu au primit sancţiuni contravenţionale în valoare de 100 milioane lei vechi fiecare pentru întârzierea nejustificată la reconstituirea dreptului de proprietate şi eliberarea titlurilor de proprietate persoanelor îndreptăţite, pe temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991. În schimb, primarul din Bălceşti, Ion Curealaru, a primit o amendă de 50 milioane lei vechi pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute de articolul 27 din Legea nr. 18/1991.

Echipa de control a Prefecturii Vâlcea a găsit mai multe nereguli şi disfuncţionalităţi la cele 10 primării, dintre care amintim: şedinţele comisiilor locale de fond funciar nu sunt ţinute cu regularitate, la unele localităţi existând intervale între şedinţe de 6 luni; întârzieri la emiterea titlurilor de proprietate pentru teren forestier, deşi suprafeţele sunt identificate; nu se comunică lunar macheta privind stadiul aplicării Legii nr. 247/2005; evidenţă defectuoasă a documentelor emise în aplicarea legilor fondului funciar; nu se respectă dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 18/1991, privitoare la afişarea lunară a suprafeţelor de teren constituite sau reconstituite, numele beneficiarilor, amplasamentele, planurile parcelare, precum şi suprafaţa în rezerva comisiei locale de fond funciar (la unele comisii locale, afişajul prevăzut de textul legal menţionat nu s-a mai făcut de 1 an); nefinalizarea soluţionării cererilor formulate în baza Legii nr. 247/2005, în sensul că, deşi au fost analizate de principiu nu au fost date soluţii cu privire la admiterea sau respingerea acestora; întârzieri nejustificate în emiterea titlurilor de proprietate la teren agricol; nu se înmânează titlurile de proprietate la persoanele îndreptăţite, deşi sunt transmise la primării de către OCPI Vâlcea; preşedinţii comisiilor locale de fond funciar nu repartizează specialistilor din comisiile locale sarcini concrete cu privire la punerile în posesie şi întocmirea planurilor parcelare; sunt întârzieri la punerile în posesie şi datorită neconvocării persoanelor îndreptăţite din alte localităţi. (P.C.)

Leave a Response