|vineri, aprilie 16, 2021
  • Follow Us!

PROIECT NAŢIONAL” ZONE DE EDUCAŢIE PRIORITARĂ” 

 

PROIECT NAŢIONAL” ZONE DE EDUCAŢIE PRIORITARĂ”

Începând cu anul şcolar 2010-2011 Şcoala cu clasele I – VIII Goranu – Rm. Vâlcea face parte din marea comunitate Z.E.P.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din România în colaborare cu U.N.I.C.E.F. au dat naştere unui nou sistem de educaţie destinat comunităţilor dezavantajate , menit să scadă rata abandonului şcolar. Pornind de la o singură şcoală din judeţul Giurgiu , în prezent proiectul cuprinde 24 de comunităţi din mai multe judeţe ale ţării ,printre care şi judeţul Vâlcea .
Proiectul constă în aplicarea intervenţiilor specifice abordării ZEP (Zone Educaţionale Prioritare) în fiecare dintre comunităţile selectate, având ca scop principal readucerea în şcoală a unui număr semnificativ de elevi care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie şi diminuarea numărului de posibile abandonuri prin transformarea şcolilor în „şcoli prietenoase”.

Beneficiarii direcţi sunt copiii în situaţie de risc,familiile ai căror copii prezintă riscuri de abandon , cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii , autorităţi locale (primărie, poliţie ,etc.) . În vederea implementării proiectului , marţi 8 martie 2011a avut loc lansarea şi diseminarea la nivel de comunitate . Au fost invitaţi părinţi , elevi , cadre didactice. De asemenea la eveniment a participat şi prof. Cornelia Papuzu director Casa Corpului Didactic Vâlcea care a spus următoarele: „Învăţătura este mijlocul prin care putem atinge cunoaşterea şi pentru a realiza acest lucru trebuie depuse eforturi deopotrivă de elevi şi profesori, dar cu sprijinul părinţilor şi a întregii societăţi. Aceste eforturi vor fi încununate de succes datorită noii generaţii de tineri, formată şi pregătită pentru noile examene ale vieţii.”

Cons. educativ , prof. Maria Ohîi

 

Leave a Response