|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Siguranţa circulaţiei pe drumurile din Vâlcea, în pericol 

Siguranţa circulaţiei pe drumurile din Vâlcea, în pericol

Mai multe drumuri din judeţul Vâlcea sunt afectate serios de alunecările de teren sau de eroziuni ale terenurilor din vecinătatea arterelor de circulaţie. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea a organizat o şedinţă de comandament în care s-a efectuat o analiză detaliată privind calitatea şi siguranţa în exploatare a mai multor drumuri care traversează sau se desfăşoară pe aliniamente vecine cu unele cursuri de apă. În acest cadru s-a stabilit ca specialiştii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri să identifice în regim de urgenţă tronsoanele de drum care necesită lucrări de reabilitare şi consolidare a terasamentelor.

Mai multe semnale despre accentuarea unor fenomene de erodare a terenurilor din proxima vecinătate a drumurilor au fost aduse la cunoştinţă preşedintelui Ion Cîlea din comunele Lungeşti, Amărăşti, Glăvile, Frânceşti şi Şuşani. Astfel, în mai multe puncte ale DJ 677 A, Creţeni – Glăvile – Pesceana au apărut şi s-au intensificat eroziunile de mal care au avansat periculos spre axul drumului. O situaţie asemănătoare şi cu posibile urmări riscante se înregistrează şi pe DJ 677 C, Râmeşti – Fumureni – Lungeşti – Ştefăneşti, unde malul drept al pârâului Mamu a cedat în mai multe puncte şi a afectat importante suprafeţe dintre talvegul albiei şi platforma drumului Judeţean. „Întrucât riscurile de compromitere a siguranţei circulaţiei pe drumurile din judeţ sunt cauzate în cea mai mare parte de accentuarea alunecărilor pe cursurile de apă, am decis să reiau analiza la care să participe şi reprezentanţi ai conducerilor operative din cadrul Administraţiei Bazinale Olt şi al Sistemului de Gospodărire a Apelor care, potrivit strategiei de regularizare a râurilor şi torenţilor, au sarcini exprese în acest domeniu.

Cu această ocazie vor fi stabilite programe concrete de intervenţie pe fiecare zonă în care să fie prevăzute lucrări de degajare a vegetaţiei, de deviere a apelor prin tăieri de coturi, de reprofilare a albiilor şi de protecţie a malurilor. Urgenţa unor astfel de lucrări este impusă de iminenţa creşterii debitelor pe cursurile de apă odată cu topirea zăpezii în amonte de zonele expuse proceselor de eroziune şi alunecare”,a declarat şeful Consiliului Judeţean Vâlcea.

Leave a Response