|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Noua societate Apavil nu are suficient personal în anumite sectoare 

• Directorul general Cristian Jianu spune că:

Noua societate Apavil nu are suficient personal în anumite sectoare

Miercuri, 16 februarie, la Centrul de Afaceri Flandra din Râmnicu Vâlcea, a avut loc o conferinţă de presă a conducerii societăţii Apavil SA, susţinută de directorul general Cristian Jianu şi de directorul economic Alexandru Ghibirdic. Cu acest prilej, au fost făcute următoarele precizări: „Modernizările realizate la SC Apavil SA pe Programul ISPA au dus la o îmbunătăţire radicală a serviciilor către consumatori. De asemenea, din punct de vedere al protecţiei mediului ne aliniem la standardele europene în materie. Modernizările şi retehnologizările care au fost realizate la instalaţii, la reţelele de canalizare şi alimentare cu apă au sporit calitatea serviciilor şi gradul de confort al consumatorilor. Trebuie ştiut că toate aceste noi instalaţii au şi anumite consumuri de care trebuie ţinut cont.

De exemplu, consumul de energie a crescut de trei ori mai mult în comparaţie cu instalaţiile vechi care dispuneau de un coeficient de procesare rudimentar. Un alt exemplu este în cazul tratării apei potabile la care folosim o serie de instalaţii şi substanţe speciale care sunt luate din import şi însumează costuri crescute. Acelaşi lucru fiind valabil şi pentru staţia de epurare biologică. În concluzie trebuie să se ţină cont de toţi aceşti factori pentru a se asigura un flux continuu şi de calitate. Toate aceste îmbunătăţiri înglobează o serie de cheltuieli inevitabile care trebuiesc efectuate pentru menţinerea tuturor indicilor impuşi de legislaţia românească şi europeană.

În legătură cu datoriile pe care clienţii noştri le au către noi am fost nevoiţi, în unele cazuri, să recurgem la debranşări, somaţii sau chiar să apelăm la instanţă. Însă în cazul spitalelor, maternităţii, şcolilor, liceelor am operat reeşalonări cu toate că înregistrează datorii considerabile. S-a constatat că deşi s-a făcut fuziunea cu Apavil şi am preluat personalul de acolo, totuşi numărul angajaţilor nu este suficient în anumite sectoare. Deci, pentru a asigura un flux corespunzător, ar mai fi nevoie de personal.” (Octavian Avram)

Leave a Response