|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

în 2011, CJ Vâlcea şi-a fundamentat un buget propriu de 39 milioane euro 

• Marţi, şedinţă importantă a Consiliului Judeţean

În 2011, CJ Vâlcea şi-a fundamentat un buget propriu de 39 milioane euro

• peste 57% din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea se va duce pe cheltuielile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Marţi, 8 februarie 2011, consilierii judeţeni sunt chemaţi să aprobe bugetul propriu al judeţului Vâlcea şi lista obiectivelor de investiţii ale CJ Vâlcea pe anul 2011, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului, precum şi bugetele instituţiilor publice sanitare de interes judeţean. Astfel, bugetul propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2011 a fost fundamentat la nivelul de 164,42 milioane lei (circa 39 milioane euro), cu 4,2 milioane lei (1 milion de euro) mai puţin faţă de bugetul aprobat la începutul anului trecut, pentru anul 2010.

Pentru anul 2011, încasările CJ Vâlcea provin din: sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetul propriu al judeţului Vâlcea – 67,38 milioane lei; sume defalcate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea – 9,2 milioane lei; sume defalcate din cota de impozit pe venit (12%) încasat la bugetul de stat – 22,48 milioane lei; venituri proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri – 8,17 milioane lei; subvenţii de la bugetul de stat şi alte bugete – 55,39 milioane lei; subvenţii de la bugetul de stat, prin Programul FEGA, pentru decontarea contravalorii cheltuielilor cu depozitarea şi transportul produselor, distribuite în conformitate cu HG nr. 600 din 13 mai 2009, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european – 167.000 lei; sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea – 1,62 milioane lei.

Peste 5 milioane lei pentru cofinanţarea unor proiecte europene

Printre altele, cheltuielile CJ Vâlcea pe anul 2011 au fost repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean, după cum urmează: 13 milioane lei reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi pentru realizarea unor investiţii publice, respectiv modernizare sală de şedinţe, revizuire Plan Local de Acţiune pentru Mediu, achiziţionare autoturism şi intabulare în cartea funciară; 6,75 milioane lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu personalul, bunuri şi servicii precum şi cheltuielilor de capital, la aparatul propriu al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea şi la centrele şcolare de educaţie incluzivă Bistriţa şi Băbeni; 7,54 milioane lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare decontării contravalorii produselor lactate şi de panificaţie livrate elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de patru ore; 357.000 lei pentru Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea reprezentând plăţi restante; 1,24 milioane lei pentru asigurarea creditelor necesare finanţării cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti; 2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii precum şi pentru cofinanţare proiecte, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”;

4,9 milioane lei reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură (Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Muzeul Judeţean Vâlcea, Memorialul Nicolae Bălcescu, Teatrul Anton Pann şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii); 4,1 milioane lei pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; 93 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, drepturi şi facilităţi acordate persoanelor cu handicap şi cheltuieli de capital ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; 350.000 lei reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acesteia, în anul 2011; 600.000 lei reprezintă transferuri către Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acesteia; 21,48 milioane lei pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor; 1,1 milioane lei pentru plata dobânzilor şi comisioanelor la împrumutul contractat pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean; 5 milioane lei pentru partea de cofinanţare a Consiliului Judeţean Vâlcea la proiectele cu finanţare externă nerambursabilă. (Petre Coman)

Leave a Response