|luni, august 8, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local va face o ultimă rectificare a bugetului local pe anul 2010 

• La Râmnicu Vâlcea,

Consiliul Local va face o ultimă rectificare a bugetului local pe anul 2010

Joi, 23 decembrie 2010, este programată să aibă loc ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din acest an. Astfel, pe ordinea de zi sunt incluse 17 proiecte de hotărâri şi rapoarte, plus punctul „Diverse”, dintre care amintim: avizare PUD „Imobil locuinţe colective şi dotări compatibile, bdul Dem Rădulescu, nr. 24″, investitor Bărboi Gheorghiţa; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie consolidare şi reabilitare sala de sport a Grupului Şcolar Henri Coandă Râmnicu Vâlcea; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste râul Olt”, în conformitate cu HG nr. 28/2008 şi a Ghidului Solicitantului POR 2007 -2013 PIDU;

completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local către SC Pieţe Prest SA; acceptarea donaţiei unei suprafeţe de teren de 13.098 mp; achiziţionarea unui imobil-teren în suprafaţă de 927 mp; suplimentarea suprafeţei închiriată către SC Miroval CO SRL; închirierea unei construcţii – Coş fum PT; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pe anul 2010; rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al unităţilor de cultură pe anul 2010;

aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a compensării ce se acordă de la bugetul cu începere de la 1 ianuarie 2011; aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului public de asistenţă medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiu; delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către APAVIL; aprobarea „Planului de Acţiune al Energiei Durabile pentru municipiul Râmnicu Vâlcea”, în conformitate cu cerinţele Pactului Primarilor; modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului; modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială; modificarea statului de funcţii al Poliţiei Comunitare a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response