|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Recensământul General Agricol 2010, acţiune responsabilă în judeţul Vâlcea 

Recensământul General Agricol 2010, acţiune responsabilă în judeţul Vâlcea

Directorul Executiv al Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea supune atenţiei noastre două aspecte de mare interes pentru populaţia judeţului : rolul Recensământului General Agricol 2010 în dezvoltarea agriculturii româneşti şi necesitatea acţiunilor responsabile a celor implicaţi în această activitate

Recensământul General Agricol 2010 este o acţiune de mare importanţă din perspectiva viitorului agriculturii româneşti, deoarece pe datele furnizate de recensământul naţional ce urmează să înceapă se bazează practic toate scenariile de dezvoltare ale acestui domeniu.

Prima acţiune de acest fel care se desfăşoară în conformitate cu normele Uniunii Europene (precedentul desfăşurându-se în 2002, înainte de aderarea ţării noastre la Uniune) va demara în data de 2 decembrie 2010 şi se va încheia pe 31 ianuarie 2011. Este, din punct de vedere al volumului de date care va fi colectat şi al numărului personalului implicat, cea mai amplă acţiune de recenzare de până acum. În plus, recensământul va oferi date statistice clare în ceea ce priveşte numărul şi structura exploataţiilor agricole, rezultatele sale urmând a fi fundament pentru strategiile de dezvoltare a agriculturii româneşti, pentru negocierile purtate cu Uniunea Europeană pentru acordarea de ajutoare şi subvenţii agricultorilor, dar vor constitui şi repere clare pentru mediul de afaceri. 


Recensământul General Agricol este susţinut financiat de Comisia Europeană, care va trimite în România 4 milioane euro. Printr-un contract de grant încheiat de Eurostat, România a primit deja, la sfârşitul anului trecut, 2,4 milioane euro din suma amintită, iar restul, 1,6 milioane, vor veni la finalul recensământului, adică după ce noi vom transmite la Bruxelles atât raportul metodologic, cât şi pe cel financiar.

Ţara noastră a organizat, la intervale diferite de timp, asemenea cercetări statistice, urmărindu-se asigurarea de date şi informaţii actuale, relevante, de calitate, utile şi necesare instituţiilor statului.

Din domeniul agriculturii, facem referire la unele cercetări totale evidenţiate de istoria statisticii româneşti, şi în continuare cu privire la modul de pregătire a lucrărilor pentru Recensământul General Agricol – RGA 2010:

-Recensământul general al României realizat în anul 1941, care a
cuprins şi primul Recensământ agricol cu adevărat sistematic efectuat în ţara noastră;
-Recensământul general agricol din anul 1948, una din lucrările de mare volum şi importanţă pentru perioada istorică respectivă;
-Recensămintele animalelor (perioada 1951-1989);
-Recensămintele viilor şi pomilor (anii 1965 şi 1979);
-Recensământul General Agricol din anul 2002, care sub raport
conceptual şi organizatoric, a fost cea mai importantă şi complexă cercetare statistică în domeniu, la răscrucea a două milenii.
-În acest an 2010, Recensământul general agricol se organizează la un interval de aproximativ 10 ani faţă de ultima investigaţie de acest gen din România.

Am prezentat aceste cercetări totale evidenţiate de istoria statisticii româneşti ,pentru ca populaţia judeţului să constate că în perioadele 1941- 1948 şi după anul 1989, datele culese nu au fost folosite decât în scopuri statistice.
În fapt, culegerea datelor şi informaţiilor se va realiza în perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011.
Lucrările pentru RGA – 2010 se organizează şi efectuează, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Institutul Naţional de Statistică; Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ.
Subliniem şi cu acest prilej scopul acestei acţiuni de o asemenea amploare:

• obţinerea de date statistice comparabile la nivel internaţional şi indispensabile procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună;

Deţinătorii de exploataţie Agricolă trebuie să înţeleagă că datele obţinute în această acţiune nu vor fi folosite decât în obţinerea de date statictice. În acest sens, dispoziţiile art. 13, alin.(1), lit.g) din Hotărârii Guvernului nr. 1370/2009 privind organizarea şi efectuarea Rrecensământului General Agricol din România au prevăzut sancţiune contravenţională pentru “utilizarea rezultatelor obţinute în alte scopuri decât cele statistice”. Această prevedere are rolul de a asigura pe cei chestionaţi că declaraţiile nu sunt folosite în stabilirea impozitului.

Interes pentru Recensământul General Agricol prezintă suprafaţele terenurilor deţinute şi lucrate, formele exploataţiilor, numele persoanelor care desfăşoară activităţi în agricultură, echipamentele şi animalele deţinute, dar şi, ca element de noutate în 2010, localizarea exploataţiei (latitudine, longitudine, altitudine), volumul de apă utilizat pentru irigaţii, dezvoltare rurală, agricultură ecologică şi păşunat etc.
 Primele rezultate provizorii ale Recensământului General Agricol 2010 vor fi făcute publice în iunie 2011. Va începe în data de 2 decembrie 2010, cu demararea acţiunilor de culegere a datelor în teren, acţiuni care se vor încheia pe 31 ianuarie 2011. În judeţul Vâlcea s-au desfăşurat activităţi de pregătire a acestei acţiuni.Astfel a fost încheiată acţiunea de recrutare a personalului implicat în această acţiune.

Direcţia pentru Agricultură Vâlcea a încheiat convenţii cu persoanele care vor îndeplini atribuţiile de recenzor, recenzor şef şi coordinator la nivel de localitate. S-au desfăşurat instruirile personalului de recensământ şi s-au distribuit mapele de recensământ.Pentru corecta informare a populaţiei, posturi locale de televiziune şi radio difuzează, în această perioadă, spoturi publicitare în acest sens.

Recensământul General Agricol implică, la nivelul judeţului Vâlcea, munca în echipă a peste 1.100 de oameni – 915 de recenzori , 162 de recenzori şefi şi 89 de coordonatori. Aceşti oameni vor merge din poartă în poartă şi vor completa formulare deosebit de complexe, vor verifica date din chestionare şi formularele cu date provizorii, vor supune spre aprobare şi validare rezultatele provizorii de către Comisia municipală, orăşenească sau comunală de recensământ .
Directia pentru Agricultura Valcea, prin Directorul Executiv, ing. Florel Badele roagă populaţia judeţului ,atât din mediul rural cât şi urban, să înţeleagă rolul important al acestei acţiuni. De asemenea solicită sprijinul primarilor din judeţ în desfăşurarea în bune condiţii Recensământului General Agricol 2010.

Leave a Response