|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Sensul giratoriu de la Kaufland va scoate din buzunarele primăriei 272.000 euro numai pentru despăgubiri 

Sensul giratoriu de la Kaufland va scoate din buzunarele primăriei 272.000 euro numai pentru despăgubiri

 

Joi, 28 octombrie, consilierii locali din Râmnicu Vâlcea vor lua în discuţie şi, eventual, vor aproba propunerea primarului Romeo Rădulescu de cumpărare a terenurilor afectate de amenajarea sensului giratoriu la intersecţia străzii Gib Mihăescu cu prelungirea Bulevardului Tineretului spre nord (de lângă Kaufland) la preţul de 150 euro/mp. Astfel, vor fi despăgubiţi de primărie trei proprietari: 350 mp de la societatea omului de afaceri Dumitru Becşenescu, SC Antares Transport SA; 1.000 mp de la Istrate Purece; şi două loturi în suprafaţă totală 465 mp de la Aurel Câmpeanu.

 

În aceste condiţii, pentru realizarea sensului giratoriu de la Kaufland, Primăria Râmnicului va plăti numai pentru despăgubiri suma imensă de peste 272.000 euro. Totuşi, există şi o veste bună: realizarea sensului giratoriu se va face pe cheltuiala societăţii Kaufland, însă cheltuielile pentru încheierea în formă autentică a actelor de vânzare-cumpărare a acestor terenuri vor fi suportate din bugetul local al municipiului.

 

Prin Hotărârea nr. 241/11 noiembrie 2005, Consiliul Local a aprobat modificarea Planului Urbanistic de Detaliu – Centru Comercial „Terra Invest SRL Sibiu” aprobat prin HCL nr. 165/2003, în sensul amenajării de către investitorul Kaufland – cel care a preluat investiţia de la SC Terra Invest SRL Sibiu, a unor locuri de parcare publică în spaţiul existent în vecinătatea accesului la complexul comercial Kaufland, precum şi a unui sens giratoriu la intersecţia B-dului Tineretului cu str. Gib Mihăescu. Întrucât prin Hotărârea nr. 181/29 din 30 iunie 2008 a fost aprobat studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Prelungire B-dul Tineretului spre nord, de la strada Gib Mihăescu până la B-dul Nicolae Bălcescu”, studiu actualizat prin hotărârea nr. 183/30 iunie 2009, a fost necesară studierea noii intersecţii create între prelungirea B-dului Tineretului spre nord cu strada Gib Mihăescu, având în vedere traficul ce se va derula pe b-dul Tineretului după realizarea prelungirii acestuia spre nord.

 

Astfel prin Planul Urbanistic de Zonă „Libertăţii” şi regulamentul de urbanism aferent, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr 291/12 octombrie 2009, în care este prevăzută realizarea obiectivului „Prelungire B-dul Tineretului spre nord, de la strada Gib Mihăescu până la B-dul Nicolae Bălcescu”, intersecţia străzii Gib Mihăescu cu prelungirea B-dului Tineretului spre nord a fost soluţionată prin propunerea amenajării unui sens giratoriu, aşa cum se identifică în extrasul din planul de situaţie aferent PUZ „Libertăţii”.

 

Realizarea sensului giratoriu la intersecţia străzii Gib Mihăescu cu prelungirea B-dului Tineretului spre nord, afectează terenuri proprietate publică a municipiului, precum şi terenuri proprietate privată, aparţinând celor trei proprietari. Având în vedere că terenurile celor trei proprietari vor fi afectate în totalitate atât de realizarea sensului giratoriu cât şi de obiectivul „Prelungire B-dul Tineretului spre nord, de la strada Gib Mihăescu până la B-dul Nicolae Bălcescu”, primarul Romeo Rădulescu propune achiziţionarea întregii suprafeţe de teren pe care aceştia o deţin în proprietate în această zonă. (P.C.)


Leave a Response