|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

OLTCHIM va contracta un credit de 100 milioane euro garantat cu active proprii 

OLTCHIM va contracta un credit de 100 milioane euro garantat cu active proprii

La sfârşitul lunii septembrie, este programată să aibă loc o importantă şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA, şedinţă în care se va supune spre aprobare, printre altele, propunerea de contractare a unei finanţări în sumă de 100 milioane euro. Din această sumă, 40 milioane euro reprezintă credit necesar pentru finalizarea lucrărilor de revizie, reparaţii şi pentru realizarea proiectelor de modernizare şi investiţii aferente activităţii de petrochimie de la Arpechim Piteşti, iar 60 milioane euro reprezintă credit pentru capital de lucru necesar întregii activităţi curente a societăţii în condiţii de funcţionare integrată.

Tot în cadrul aceluiaşi punct de pe ordinea de zi se va aproba garantarea acestor finanţări cu active proprietate a SC Oltchim SA şi cesiuni de contracte comerciale, precum şi mandatarea conducerii executive a societăţii pentru începerea negocierilor cu diverse instituţii financiare în vederea obţinerii acestor credite.

SC Oltchim SA se apropie de finalizarea lucrărilor cu revizia şi reparaţia instalaţiilor din cadrul activităţii de petrochimie de la Piteşti, majoritatea lucrărilor de reparaţii, modernizări şi achiziţia de materiale şi piese de schimb necesare au fost efectuate. Contractele încheiate de SC Oltchim SA cu executanţii de lucrări de revizie şi reparaţii la Divizia Petrochimică Piteşti sunt cu plata la 90 de zile de la finalizarea şi verificarea lucrărilor. Aprovizionările de materiale din ţară sunt cu termene de plată cuprinse între 60 şi 90 de zile de la facturare.

„Bugetul cheltuielilor cu revizia activităţii de petrochimie şi modernizările care trebuie efectuate odată cu revizia este de 42 milioane euro, din care: lucrări de revizie şi achiziţii de materiale necesare – 23,55 milioane euro, cheltuieli curente (salarii, utilităţi, alte servici) – 7,6 milioane euro, catalizatori şi chimicale – 3,6 milioane euro, modernizări – 7,25 milioane euro. Până în prezent din totalul sumei de 42 milioane euro s-a achitat suma de 12 milioane euro, din care, 8,3 milioane euro din credite şi 3,7 milioane euro din surse proprii.

În aceste condiţii, pentru finalizarea lucrărilor de revizie şi investiţii în activitatea de petrochimie mai trebuie efectuate plăţi în sumă totală de 30 milioane euro, pentru facturi ale căror scadenţă este în perioada septembrie – decembrie 2010. O componentă importantă a instalaţiei piroliză II, care va trebui înlocuită în anul 2011 este coldbox-ul, a cărei valoare de achiziţie este de 10 milioane euro. În aceste condiţii, pentru finalizarea lucrărilor de revizie şi reparaţii la activitatea de petrochimie cât şi pentru realizarea proiectelor de modernizare şi investiţii din această activitate, SC Oltchim SA trebuie să contracteze credite în sumă de 40 milioane euro pentru o perioadă de cinci ani.

În plus, pentru repornirea unităţii de petrochimie, având în vedere specificul activităţii şi al afacerii, SC Oltchim SA trebuie să contracteze credite de capital de lucru în sumă de 60 milioane euro pentru acoperirea cheltuielilor lunare, constând în achiziţionarea de materii prime, plata utilităţilor şi a celorlalte cheltuieli de operare. Această nevoie financiară se referă la întreaga activitate a societăţii, respectiv combinatul chimic de la Râmnicu Vâlcea şi unitatea de petrochimie de la Piteşti. Cele două finanţări în sumă totală de 100 milioane euro vor fi garantate cu active proprietatea SC Oltchim SA (terenuri, construcţii, echipamente tehnologice, alte mijloace fixe) libere de sarcini, atât de la combinatul chimic de la Râmnicu Vâlcea cât şi din activitatea de petrochimie de la Piteşti, precum şi cu cesiuni de contracte comerciale”, precizează Constantin Roibu, preşedintele Consiliului de Administraţie de la SC Oltchim SA. (P.C.)

Leave a Response