|marți, noiembrie 30, 2021
  • Follow Us!

Acţionarii Oltchim, chemaţi să prelungească linia de credit de la BCR de 72 milioane euro 

• Pe lângă finanţarea de 100 milioane euro,

Acţionarii Oltchim, chemaţi să prelungească linia de credit de la BCR de 72 milioane euro

Zilele trecute, Constantin Roibu, preşedintele Consiliului de Administraţie de la SC Oltchim SA, a decis completarea ordinii de zi a şedinţei acţionarilor din 27 septembrie cu încă un punct: aprobarea prelungirii pe un an a valabilităţii liniei de credit în sumă de 72,47 milioane euro contractate de la Banca Comercială Română SA precum şi a garanţiilor aferente acesteia, destinată pentru capital de lucru.

SC Oltchim SA are o bună colaborare cu Banca Comercială Română de la care a avut contractate mai multe finanţări. În luna noiembrie 2009 la solicitarea SC Oltchim SA s-a efectuat comasarea liniilor de credit angajate de la BCR (în lei, USD şi EUR) într-o singură linie de credit în suma de 72,47 milioane euro, conform contract nr. DGLC/52/16.11.2009. Garanţiile constând în ipoteci şi gaj pe activele SC Oltchim SA în favoarea Băncii Comerciale Române la data comasării liniilor de credit au devenit garanţii pentru noua linie de credit în sumă de 72,47 milioane euro.

În anul 2010 pentru menţinerea liniei de credit la nivelul sumei de 72,47 milioane euro, Banca Comercială Română a solicitat suplimentarea garanţiilor constituite. În prezent, SC Oltchim SA are constituite în favoarea BCR ipoteci şi gajuri pe active (teren, construcţii, echipamente tehnologice, alte mijloace fixe) cu o valoare rămasă de 301,2 milioane lei la 31 iulie 2010, care reprezintă 23% din valoarea activelor imobilizate minus creanţe. Activele imobilizate cu o valoare rămasă de 301,2 milioane lei au fost constituite ca ipoteci şi gajuri în favoarea BCR, astfel: până la 31 decembrie 2009, 209 milioane lei, reprezentând 16% din total active imobilizate minus creanţe; în anul 2010, 92 milioane lei, reprezentând 7% din total active imobilizate minus creanţe.

În conformitate cu actul constitutiv al SC Oltchim SA aprobarea liniilor de credit pentru activitatea de producţie precum şi constituirea de garanţii anuale de până la 20% din valoarea activelor imobilizate minus creanţe, este de competenţa consiliului de administraţie, motiv pentru care în şedinţa din 20 august 2010 cu Decizia nr. 112 s-a aprobat prelungirea pe un an a valabilităţii liniei de credit. Cu toate acestea, Banca Comercială Română a solicitat prin actul adiţional din 30 august 2010 la contractul de credit nr. DGLC/52/16.11.2009 ratificarea în adunarea generală a acţionarilor a hotărârii consiliului de administraţie din 20 august 2010. (P.C.)

Leave a Response