|sâmbătă, decembrie 4, 2021
  • Follow Us!

Florin Mecherel îl va înlocui pe consilierul local PDL Rozin Ceauşescu 

• În cadrul unei şedinţe ordinare,

Florin Mecherel îl va înlocui pe consilierul local PDL Rozin Ceauşescu

Marţi, 31 august 2010, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pe ordinea de zi aflându-se 25 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Astfel, se vor discuta şi aproba următoarele proiecte de hotărâri: încetarea unui mandat de consilier local şi completarea componenţei Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (Rozin Ceauşescu, care a ales să se ducă director la SC Pieţe Prest SA, va fi înlocuit cu Florin Mecherel de la PDL); avizare PUD „Centru consultanţă, expunere”, investitor SC Uncle Sam SRL;

reglementarea intervenţiilor la faţadele blocurilor de locuit; rectificarea bugetului local pe anul 2010, precum şi a listei de investiţii pe surse de finanţare; rectificarea listei de investiţii obligatorii finanţate din Fondul IID pe anul 2010; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ETA Râmnicu Vâlcea pe anul 2010; completarea listei cu bunurile de natura mijloacelor fixe ce se achiziţionează de SC Acvarim SA cu finanţare din „Cota de dezvoltare”, în anul 2010; modificarea preţului de distribuţie a apei potabile şi a tarifelor de canalizare şi epurare ape uzate în municipiul Râmnicu Vâlcea;

aprobarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte destinată populaţiei pe raza municipiului şi a preţului de facturare la populaţie, începând cu data de 1.07.2010; modificarea tarifului maxim pentru utilizarea parcării publice situată în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat; delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; acordarea de despăgubiri pentru imobil-construcţie, afectat de realizarea obiectivului de investiţii

„Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi strada Patriarh Iustinian Marina”; demolarea unui imobil-construcţie, proprietatea municipiului; acceptarea unei donaţii; modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 188/36 din 30 iunie 2008; acordarea indemnizaţiei reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea generală a Acţionarilor la SC Pieţe Prest SA la care municipiul este acţionar unic, precum şi membrilor consiliului de administraţie şi cenzorilor;

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de poliţie comunitară a municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Administrării Domeniului Public; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrării Domeniului Public; menţinerea Hotărârii Consiliului Local nr. 168 din 30.06.2010; conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea artistei Medi Wechsler Dinu.

Leave a Response