|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Senatorul Emilian Frâncu, îngrijorat de soarta Muzeului Viei şi Vinului Drăgăşani 

Senatorul Emilian Frâncu, îngrijorat de soarta Muzeului Viei şi Vinului Drăgăşani

În cursul lunii mai, senatorul Emilian Frâncu i-a adresat o întrebare scrisă ministrului Culturii, Kelemen Hunor, parlamentarul vâlcean fiind îngrijorat de situaţia Muzeului Viei şi Vinului din Drăgăşani. „Municipiul Drăgăşani din judeţul Vâlcea, renumită zonă viticolă a României, se poate lăuda cu «performanţa» de a avea un «Muzeu al viei şi vinului» care funcţionează însă fără acreditarea ministerului pe care îl conduceţi. Practic, Muzeul viei şi vinului din Drăgăşani a funcţionat de la înfiinţarea sa în anul 1983 şi până în anul 2006, în subordinea Muzeului Judeţean de Istorie Vâlcea, el trecând în anul 2006 în subordinea Consiliului Municipal Drăgăşani.

Deoarece a fost revendicat, autorităţile locale şi judeţene nu au investit nimic, muzeul aflându-se în prezent într-o stare avansată de degradare. În momentul de faţă, Primăria Drăgăşani a reuşit să recupereze clădirea, dar fără a răscumpăra şi patrimoniul. Ţinând cont de faptul că «Muzeul viei şi vinului» este un obiectiv unic în zona Drăgăşani, care necesită importante fonduri băneşti în vederea reabilitării clădirii şi refacerii colecţiei de piese expuse, vă rog să îmi comunicaţi, domnule Ministru, dacă aveţi în vedere urgentarea procedurilor de obţinere a acreditării pentru obiectivul în cauză”, se precizează în documentul redactat de senatorul Emilian Frâncu.

„Investiţiile nu sunt condiţionate de procedura de acreditare”

Zilele trecute, ministrul Culturii, Kelemen Hunor, i-a transmis următorul răspuns parlamentarului vâlcean: „În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului culturii şi cultelor cu nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, obligaţia declanşării procedurii de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice revine persoanelor fizice sau juridice în subordinea cărora funcţionează astfel de instituţii. Acreditarea muzeelor este o procedură în urma căreia se certifică faptul că muzeul desfăşoară activităţile specifice îndeplinirii funcţiilor principale ale unui muzeu, respectiv:

constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. Până în prezent la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional nu a fost înregistrată nici o solicitare privind acreditarea Muzeului Viei şi Vinului din Drăgăşani. Având în vederea subordonarea acestei instituţii muzeale, documentaţia privind acreditarea trebuie depusă, de către ordonatorul de credite, în primă instanţă, la Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea.

Serviciul deconcentrat la Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional este abilitat să constate, inclusiv la faţa locului, îndeplinirea condiţiilor de acreditare şi, în cazul unei documentaţii complete şi corect întocmite, să înainteze ministerului solicitarea de acreditare, în vederea obţinerii avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi, după caz, emiterii ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind acreditarea muzeului. Precizez faptul că în anul 2006, a fost solicitat, în mod greşit, un aviz al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor cu privire la înfiinţarea Muzeului Viei şi Vinului în subordinea Consiliului Local al Municipiului Drăgăşani.

Având în vedere faptul că muzeul era deja înfiinţat, ca secţie a Muzeului Judeţean Vâlcea, şi urma să dobândească personalitate juridică, solicitantul a fost îndreptat spre a solicita un aviz privind reorganizarea muzeului, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 30 alin (2). Acest aviz privind reorganizarea nu a fost solicitat până în prezent. Având în vedere cele menţionate mai sus, vă comunic faptul că Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional nu are calitatea să iniţieze sau să urgenteze procedurile privind acreditarea Muzeului Viei şi Vinului din Drăgăşani. Precizez, de asemenea, faptul că investiţiile necesare bunei funcţionări a muzeului nu sunt condiţionate de procedura de acreditare”. (P.C.)

Leave a Response