|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Proiectul pârtiei de schi de la Voineasa, tot mai aproape de realizare 

• Societatea de consultanţă Bizexpert SRL a finalizat Memoriul de prezentare

Proiectul pârtiei de schi de la Voineasa, tot mai aproape de realizare

Zilele trecute, societatea de consultanţă Bizexpert SRL a finalizat Memoriul de prezentare pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa, judeţul Vâlcea”, un document ce se întinde pe aproape 100 de pagini. Acest memoriu s-a întocmit cu respectarea continutul cadru prezentat în Anexa nr. 5 a Ordinului nr. 135/2010 emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Potrivit acestui document, proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” se va implementa în zona Obârşia Lotrului – Mioarele, comuna Voineasa. Investiţia se va dezvolta pe o suprafaţă de 21 ha situate în extravilanul comunei Voineasa şi constă în realizarea unui complex turistic ce cuprinde atât realizarea unor pârtii de schi pe o lungime totală de 4,8 km, omologate conform legislatiei europene cât şi a dotărilor aferente pentru asigurarea funcţionarii acestora: instalaţii de transport pe cablu cu telegondolă şi telescaun, teleschiuri, dotarea cu instalaţii de înzăpezire artificială, dotarea cu utilităţi şi alte servicii.

Conform Memoriului Tehnic pentru certificatul de urbanism, terenul este amplasat pe versanţii de nord ai Munţilor Latoriţa între Obârşia Lotrului şi staţiunea Vidra. Zona studiată reprezinta „Zona nordului Munţilor Latoriţa” între Munţii Bora şi Muntele Zanoguta. Conform reglementărilor PUZ Comuna Voineasa, zona de proiect este situată în Subzona A – versantul nordic al Muntelui Mioarele de la baza sa, cota 1320 până în vârful Stâna Miru 1975 şi Muntele Coasta Benghii (pe creasta sa) în partea de nord-est a golului alpin.

Pentru pârtia prin pădure, cu instalaţiile şi construcţiile aferente, se vor utiliza 9,9 ha de teren care necesită scoatere din circuitul silvic. Pentru instalaţiile de transport pe cablu aferente pârtiilor de pe golul alpin se vor utiliza 10 ha ce vor fi scoase din circuitul agricol.

Proiectul va cuprinde patru pârtii de schi

Datorită configuraţiei terenului, pârtia de schi Mioarele este împărţită în două tronsoane ce diferă atât din punctul de vedere al pantei cât şi datorită condiţiilor de realizare: tronsonul A prin pădure (de la cota 1850 m până la cota 1320), tronsonul B pe golul alpin (de la cota 1965 m până la cota 1850). Pârtia de schi Mioarele, tronson A, presupune defrişarea pădurii pe o porţiune de teren cu lungimea totală de 2495 m şi cu o lăţime de aproximativ 40 m. Această pârtie este de categorie medie având panta medie de 26% la o diferenţă de nivel 530 m şi se va adresa în special schiorilor amatori.

În schimb, pârtiile de schi din golul alpin (trei la număr) sunt pârtii existente natural, singurele lucrări necesare pentru introducerea acestor pârtii în circuitul turistic şi schiabil vor fi lucrările de amenajare conform normelor în vigoare, astfel încât aceste pârtii să poată fi omologate: pârtia de schi Mioarele tronson B, va putea fi omologată ca pârtie uşoară, panta fiind de aproximativ 17,2% pentru o diferenţă de nivel de 115 m; pârtia de schi Vf. Stâna Miru – staţie intermediară ce trebuie omologată ca pârtie medie pentru o diferenţă de nivel de 113 m; pârtia Vf. Stâna Miru – Vf. Coasta Benghii ce trebuie omologată ca pârtie uşoară, panta fiind de aproximativ 16% pentru o diferenţă de nivel de 175 m.

Aceasta este cea mai lungă pârtie de schi din golul alpin şi este deservită de telescaunul cu patru locuri. Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de către Ministerul Turismului pe baza constatărilor făcute la faţa locului de o comisie constituită din reprezentanţi ai Ministerului Turismului – Direcţia generală de autorizare şi control şi ai consiliilor judeţene. Comisia îşi desfăşoară activitatea cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui rază teritorială se află pârtia sau traseul de schi supus omologării.

Tot în cadrul acestui proiect mai sunt prevăzute a se realiza următoarele investiţii: telegondolă (Pârtia Mioarele de la cota 1320 m până la cota 1965); telescaunul fix (dotarea pârtiei Vf. Stâna Miru – Vf. Coasta Benghii de la cota 1945 m până la cota 1770 m); teleschi 2 pentru pârtia Vf. Stâna Miru – staţie intermediară de la cota 1965 m până la cota 1852 m; teleschi pentru Pârtia Mioarele; clădire multifuncţională de la cota 1320 m, acoperind următoarele servicii specifice: parcare supraetajată cu aproximativ 400 locuri, parcare la nivelul solului pentru mijloacele de transport în comun, centru control acces şi îmbarcare în staţia de plecare a telegondolei, servicii administrative, grupuri sanitare, spaţiu servicii salvamont şi garaj pentru echipamentele de întreţinere pârtie şi echipamente de salvare, spaţii destinate alimentaţiei publice şi comerţului specific sporturilor de iarnă;

clădire multifuncţională de la cota 1850 cu servicii de alimentaţie publică, punct de prim ajutor, grupuri sanitare, garaj pentru echipamentele de întreţinere pârtie şi specifice activităţilor de salvamont; servicii de transport în comun cu realizarea unei parcări la nivelul solului, pe terenul adiacent parcării supraetajate.

Cel mai mare parc sportiv de iarnă al judeţului Vâlcea

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” este de importanţă naţională fiind inclus în Planul Naţional de Dezvoltare – Programul Naţional de dezvoltare a turismului montan denumit „Superschi în Carpaţi” şi în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului a Programului Operaţional Regional. Crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă viitoare a zonei montane şi a infrastructurii turistice din nordul judeţului Vâlcea a fost conturată prin metode urbanistice în Planul Urbanistic Zonal al Comunei Voineasa, iniţiat în scopul promovării unor investiţii pentru dezvoltarea activităţilor de turism în această zonă, investiţii care vor contribui în mod considerabil la dezvoltarea economică şi socială a comunităţii şi la ridicarea standardului de viaţă a populaţiei care este în final beneficiara proiectului propus.

„Proiectul se va realiza pe un teren ce face parte dintr-un amplasament favorizat de poziţia sa geografică şi cu un mare potenţial de dezvoltare turistică, astfel: zona de nord a judeţului Vâlcea este beneficiara celui mai mare sistem hidroenergetic de pe apele interioare din România prin amenajarea bazinului Lotru, „Magistrala Lotru–Jiu-Cerna” pe axa Brezoi – Băile Herculane. Magistrala Lotru dispune de două drumuri naţionale, DN 7A şi DN 67 C Transalpina, de două drumuri judeţene DJ 701D pe valea Latoriţei şi DJ105 G pe valea Voineşiţa, un drum strategic pe creastă (sau drumul regal). Aceste drumuri sunt racordate la culoarul European IV care va deveni în viitorul apropiat cea mai importantă cale de acces ce va lega vestul ţării de Bucureşti şi Constanţa.

Teritoriul Comunei Voineasa este traversat de liniile aeriene de înaltă tensiune Ciunget – Sadu V şi Lotru Aval – Ciunget. În zona analizată există linia de 20 KV, Vidra – Obârşia Lotrului din care prin posturi de transformare se poate asigura alimentarea cu energie electrică; terenul se află între intravilanul staţiunii Vidra şi intravilanul trupului de la Obârşia Lotrului. Terenul este situat la circa 30 de km de staţiunea Voineasa ce deţine peste 1500 locuri de cazare şi la doar câţiva kilometri de staţiunea Vidra.

Vidra şi Obârşia Lotrului sunt cuprinse ca zone intravilane de dezvoltare turistică în PUG Voineasa elaborat în anul 2005; terenul este amplasat în vecinătatea Lacului Vidra, lac tehnic realizat pentru alimentarea hidrocentralei Ciunget. Pe conturul lacului, pe malul drept, se desfăşoară traseul DN 7A care asigură accesul în zonă atât dinspre Brezoi cât şi dinspre Obârşia Lotrului. Dincolo de drum zona este acoperită cu pădure de molid care se desfăşoară până la golul alpin. Pe lac se pot amenaja zone de agrement nautic atât pentru perioada caldă (plimbări cu barca, ştrand, trambuline pentru sărituri, pescuit sportiv, înot) cât şi pe perioada de iarnă (patinaj);

terenul cuprinde o parte din Platoul Latoriţei de Sus pe Coasta Benghii care împreună cu versanţii nordici ai Munţilor Latoriţa şi cei ai Parângului, formează un valoros domeniu schiabil din Carpaţii Meridionali beneficiind de cele mai bune condiţii climatice prin ninsorile abundente prezente în anotimpul rece (din octombrie până în aprilie) şi relieful generos cu locuri ferite de furtuni şi avalanşe pentru practicarea turismului montan şi a sporturilor de iarnă: amenajarea unor pârtii de schi cu grade diferite de dificultate care să poată fi omologate pentru probele de coborâre, slalom, super greu, uriaş şi special, fry stile, schi fond, pârtie de bob şi săniuţe. Prin realizarea proiectului se exploatează cadrul natural existent şi zona de agrement existentă, atât prin exploatarea potenţialului domeniului schiabil cât şi al lacului Vidra.

Prin realizarea proiectului se doreşte dezvoltarea potenţialului turistic al zonei şi deschiderea unor posibilităţi de legare în etape viitoare a domeniilor schiabile cu domeniile schiabile vecine printr-un sistem de schi lifturi, telescaune, gondole. Se poate forma astfel un circuit prin care să se lege staţiunile Rânca, Vidra şi Obârşia Lotrului. De asemenea se pot conecta şi domeniile schiabile vecine din Parângul Mic – Groapa Seaca sau cele din Munţii Lotrului – Gâtul Berbecului, Cindrel, Păltiniş, Şureanu – Poarta Raiului.

Prin realizarea proiectului propus, zona montană din nordul comunei Voineasa poate fi transformată în cel mai mare parc sportiv de iarnă al judeţului Vâlcea şi completat de cea mai frumoasă zonă de agrement de pe lacul de acumulare Vidra va fi competitivă pe plan internaţional şi va contribui la dezvoltarea armonioasă şi eficientă a turismului din staţiunea Voineasa cu beneficii considerabile pentru judeţul Vâlcea, regiunea Oltenia şi întreaga ţară”, se mai precizează în memoriul întocmit de Bizexpert. (P.C.)

Leave a Response