|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Rambursarea TVA către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 

Rambursarea TVA către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

Determinarea sumei negative a TVA şi a sumei de plată a taxei

Suma negativă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în perioada de raportare reprezintă excedentul rezultat în situaţia în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deductibilă într-o perioadă fiscală, este mai mare decât taxa colectată pentru operaţiuni taxabile.Suma negativă a taxei, cumulată, se determină prin adăugarea la suma negativă a taxei, rezultată în perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat.

Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală de raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, până la data depunerii decontului de taxă , din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare.După determinarea TVA de plată sau a sumei negative a taxei pentru operaţiunile din perioada fiscală de raportare, persoanele impozabile trebuie să efectueze regularizările de taxă, prin decontul de taxa pe valoarea adăugată.

Important! Prin decontul de TVA, persoanele impozabile trebuie să determine diferenţele dintre suma negativa a taxei cumulată şi cea de plată cumulată, care reprezintă regularizările de taxă şi stabilirea soldului taxei de plată sau a soldului sumei negative a taxei. Dacă taxa de plată cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei cumulată, rezultă un sold de taxă de plată în perioada fiscală de raportare. Dacă suma negativă a taxei cumulată este mai mare decât taxa de plată cumulată, rezultă un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare.

Solicitarea dreptului de rambursare a TVA

Persoanele impozabile, înregistrate normal în scopuri de TVA, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare, decontul fiind şi cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. Dacă persoana impozabilă solicită rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în decontul de taxă al perioadei fiscale următoare.În cazul persoanelor impozabile care sunt absorbite de altă persoană impozabilă, soldul sumei negative a TVA pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat în decontul de taxă al persoanei care a preluat activitatea.

În situaţia în care două sau mai multe persoane impozabile fuzionează, persoana impozabilă care preia activitatea celorlalte preia şi soldul taxei de plată către bugetul de stat, precum şi soldul sumei negative a taxei, pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii.

Observaţie: nu poate fi solicitată rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare.
*
Baza legală: art. 147 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response