|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

S-a finalizat prima etapă de cercetare privind nevoile specifice ale judeţului Vâlcea 

• În domeniul serviciilor sociale,

S-a finalizat prima etapă de cercetare privind nevoile specifice ale judeţului Vâlcea

În cadrul proiectului „Harta socială a judeţului Vâlcea – instrument de dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Vâlcea”, finanţat de guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, administrat în România de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia „Inimă pentru Inimă” a finalizat prima etapă de cercetare privind nevoile specifice ale judeţului Vâlcea, în domeniul serviciilor sociale.

Această etapă a presupus colectarea de informaţii din întregul judeţ cu privire la principalele probleme şi nevoi sociale. Datele au fost colectate printr-un instrument elaborat şi aplicat de echipa de cercetare din cadrul proiectului, de la cele 89 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ dar şi din alte surse de informare ce au fost coroborate cu datele obţinute de la personalul din cadrul structurilor de asistenţă socială ale primăriilor.

În urma prelucrării, toate aceste informaţii vor fi publicate în lucrarea „Raportul de evaluare a nevoilor la nivelul judeţului Vâlcea”, document ce va fi tipărit într-un tiraj de 250 de exemplare. Pentru diseminarea rezultatelor din „Raportul de evaluare a nevoilor la nivelul judeţului Vâlcea” vor fi organizate întâlniri de informare şi sensibilizare cu participarea mass-mediei locale şi a reprezentanţilor instituţiilor şi organismelor cu rol decizional, ce pot contribui la îmbunătăţirea strategiei judeţene de protecţie socială. De asemenea, acesta va fi distribuit organizaţiilor nonguvernamentaie şi patronatului ce pot contribui la sprijinirea şi armonizarea serviciilor sociale de pe raza judeţului Vâlcea.

Odată cu finalizarea acestei etape, echipa de proiect va trece la cea de a doua etapă din cadrul proiectului, în care se va urmări evaluarea reţelei de furnizori de servicii sociale de la nivel judeţean. (P.C.)

Leave a Response