|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Podul peste Olăneşti, între străzile Ştirbei Vodă şi Morilor, va costa doar 1,2 milioane euro 

• Pentru a treia oară, Primăria Râmnicului a diminuat valoarea unei investiţii

Podul peste Olăneşti, între străzile Ştirbei Vodă şi Morilor, va costa doar 1,2 milioane euro

La sfârşitul săptămânii trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat modificarea HCL nr. 144 din 28 mai 2009 pentru proiectul „Arteră de legătură între strada Ştirbei Vodă şi strada Morilor, inclusiv podul peste râul Olăneşti”. De fapt, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat actualizarea bugetului proiectului, ca urmare a micşorării valorii totale a investiţiei rezultată din evaluarea proiectului, cu următoarele sume: suma totală a investiţiei – 5,1 milioane lei (1,2 milioane euro); valoarea cheltuielilor eligibile – 4,2 milioane lei; valoarea cheltuielilor TVA aferentă – 815.500 lei.

Prin HCL nr. 64/12.03.2009 s-a aprobat studiul de fezabilitate la valoarea totală de 7,4 milioane lei (1,74 milioane euro). Ulterior, valoarea de investiţie a fost modificată prin HCL nr. 202/17.07.2009 la valoarea totală de 6,3 milioane lei (1,5 milioane euro). Însă, în urma evaluării tehnice şi financiare a studiului de fezabilitate „Arteră de legătură între strada Ştirbei Voda şi strada Morilor inclusiv podul peste râul Olăneşti” s-a impus, prin adresa ADR SV Oltenia nr. 2437/18.03.2010, diminuarea devizului general la valoarea totală de 1,2 milioane euro motivându-se că estimarea costurilor de operare efectuate de proiectant nu a fost realistă, iar costurile unitare nu au fost suficient fundamentate. Proiectul a fost evaluat în faza studiu de fezabilitate obţinând un punctaj de 5,22, iar la această dată se efectuează evaluarea tehnică şi financiară a proiectului tehnic.

În luna februarie 2008 a fost lansat Ghidul Solicitantului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 Domeniul major de intervenţie 1.1. – planuri integrate de dezvoltare urbană, cu o finanţare orientativă pentru Râmnicu Vâlcea de 38,2 milioane euro. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2009, modificată prin HCL nr. 90/2009, s-a aprobat portofoliul de proiecte ce urmează a fi incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea. În cadrul portofoliului şi a planului integrat este inclus şi proiectul „Arteră de legătură între strada Ştirbei Voda şi strada Morilor, inclusiv podul peste râul Olăneşti”, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 28 mai 2009 a fost aprobat proiectul, contribuţia consiliului local pentru cheltuieli eligibile în proporţie de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile neeligibile şi conexe aferente, precum şi indicatorii tehnico- economici cuprinşi în studiul de fezabilitate. (P.C.)

Leave a Response