|miercuri, octombrie 20, 2021
  • Follow Us!

Ministrul Vasile Blaga nu a descoperit nici o ilegalitate la Prefectura Vâlcea 

• În urma unor „reclamaţii” depuse de deputatul Cristian Buican,

Ministrul Vasile Blaga nu a descoperit nici o ilegalitate la Prefectura Vâlcea

După cum se ştie, în cursul lunii februarie, deputatul Cristian Buican a adresat o interpelare ministrului Vasile Blaga, şi în care reclama „abuzurile prefectului de Vâlcea, Petre Ungureanu”. Iată ce se spunea în intrepelare: „Mă adresez dumneavoastră prin intermediul acestei interpelări pentru a vă prezenta abuzurile prefectului de Vâlcea precum şi prin a vă cere să luaţi măsuri urgente. În caz contrar acţiunile întreprinse de acest prefect pot duce la crearea de precedente periculoase cu privire la raporturile dintre instituţia prefecturii, pe de o parte şi Consiliul Judeţean sau consiliile locale, pe cealaltă parte. Instituţia Prefecturii, prin reprezentatul său cel mai de seamă, prefectul ar trebui să fie un garant al respectării legii.

În judeţul Vâlcea, judeţ ce îl reprezint în Parlamentul României lucrurile nu stau deloc aşa. Ba din contră: acţiunile din ultima vreme ale prefectului de Vâlcea vin să încalce legile statului Român, acesta făcând abuz de funcţia sa. Cazurile pe care vi le voi prezenta sunt asemănătoare şi arată modul discreţionar prin care prefectul de Vâlcea înţelege să îşi manifeste atribuţiunile. În luna decembrie a anului 2009, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a format o nouă majoritate ce a schimbat unul din vicepreşedinţi, membru PD-L.

Chiar dacă această procedură a îndeplinit toate prevederile legale, prefectul ele Vâlcea, domnul Petre Ungureanu a blocat această decizie, contestând-o în contencios administrativ din simplu motiv că cel schimbat din funcţie era membru PD-L. Cel de-al doilea caz la care vreau să fac referire este legat de schimbarea viceprimarului din localitatea Brezoi. Astfel, în urma unei şedinţe de Consilui Local din Brezoi, viceprimarul localităţii a fost schimbat, respeclându-se de asemenea prevederile legale. Pentru că viceprimarui demis era membru PD-L, acelaşi prefect de Vâlcea, Petre Ungureanu a decis că schimbarea viceprimarului nu poate avea loc atâta timp cât cel demis este membru PD-L, atacând şi această hotărâre în contencios administrativ.

Mai mult, acest tip de comportament părtinitor cu reprezentanţii PD-L din Consiliul Judeţean şi din consiliile locale din cadrul localităţilor clin judeţul Vâlcea este dublat de acţiuni care pot fi considerate şantaj, ameninţare sau tratament discreţionar. Mărturie îmi sunt conferinţele de presă în care prefectul de Vâlcea îşi motivează acţiunile în baza unor legi abrogate, sau în baza unor legi inventate. Mai mult el a ameninţat cu demiterea primarul din localitatea Brezoi doar pentru că acesta şi-a permis să îl contrazică pe prefect.

Vă mai pot relata şi faptul că acelaşi prefect de Vâlcea ameninţă primarii din PNL şi PSD în cazul în care aceştia refuză să răspundă comenzilor sale discreţionare sau a Partidului Democrat-Liberal, o ultimă astfel de ispravă având loc în cadrul şedinţei Comisiei Judeţene de Fond Funciar de săptămâna trecută. Vă rog pe această cale să îmi comunicaţi poziţia dumneavoastră în calitate de ministru al Administraţiei şi Internelor asupra unui astfel de comportament al unui prefect (care ar trebui să fie apolitic), precum şi o serie de măsuri prin care astfel de abuzuri să nu mai aibă loc”.

Răspunsul ministrului Blaga…

În replică, ministrul Vasile Blaga a remis zilele trecute următorul răspuns: „Conform art. 19, alin. (l), lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul are ca atribuţie principală inclusiv să verifice legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului. De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ acele acte administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale pe care le consideră ca fiind nelegale.

În consecinţă, urmare exercitării controlului de legalitate asupra H.C.J. Vâlcea nr. 166/02.12.2009 privind eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, prefectul a apreciat-o ca nelegală şi a atacat-o la instanţa de contencios administrativ. Tribunalul Vâlcea a admis acţiunea prefectului şi a anulat HCJ Vâlcea nr. 166/02.12.2009. Totodată, urmare exercitării controlului de legalitate asupra H.C.J. Vâlcea nr. 167/02.12.2009 privind alegerea unui nou vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, prefectul a apreciat-o ca nelegală şi a atacat-o la instanţa de contencios administrativ, acţiunea fiind pe rolul Tribunalului Vâlcea.

În ceea ce priveşte Hotărârea nr. 116/03.12.2009 a Consiliului Local al oraşului Brezoi privind eliberarea din funcţie a viceprimarului oraşului Brezoi, precizăm că, urmare exercitării controlului de legalitate, aceasta a fost apreciată, de asemenea, ca fiind nelegală şi a fost atacată de prefect la instanţa de contencios administrativ. Totodată, urmare exercitării controlului de legalitate, prefectul judeţului Vâlcea a atacat la instanţa de contencios administrativ şi Hotărârea nr. 117/03.12.2009 a Consiliului Local al oraşului Brezoi privind alegerea noului viceprimar al oraşului Brezoi. De asemenea, menţionăm că, în cursul soluţionării celor două cauze, autoritatea deliberativă şi-a revocat, prin Hotărârea nr. 11/11.02.2010 şi, respectiv, Hotărârea nr. 13/11.02.2010, actele administrative atacate de prefect pe motive de nelegalitate.

Referitor la acuzaţia potrivit căreia prefectul judeţului Vâlcea ar ameninţa primarii PNL şi PSD în şedinţele Comisiei Judeţene de Fond Funciar, precizăm că în şedinţa acestei Comisii din data de 04.02.2010, prefectul judeţului, în calitate de preşedinte al Comisiei Judeţene, a stabilit unele măsuri organizatorice, în baza noului Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Judeţene Vâlcea, şi a solicitat preşedinţilor comisiilor locale de fond funciar să fie prezenţi pentru susţinerea materialelor, în mod obligatoriu, în componenţa stabilită (primar sau viceprimar şi secretar). Cu privire la celelalte acuzaţii aduse prefectului, precizăm că acestea ar fi trebuit argumentate şi susţinute cu informaţii concrete. În măsura în care vor fi identificate date care să permită stabilirea unor elemente obiective de natură să releve existenţa, la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, a unor abuzuri de genul celor vizate de dumneavoastră, vor fi puse în aplicare măsurile ce se impun, potrivit competenţei”. (P.C.)

Leave a Response