|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

“Cabliştii” vor fi taxaţi de Primăria Râmnicului pentru folosinţa terenurilor 

„Cabliştii” vor fi taxaţi de Primăria Râmnicului pentru folosinţa terenurilor

Prin Hotărârea nr. 111/30 aprilie 2010, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a stabilit cadrul legal privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului. Astfel, exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii publice şi private a municipiului Râmnicu Vâlcea de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, se va face în condiţiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/24.02.2010. Potrivit HCL 39, operatorii de comunicaţii prin cablu care operează sau posedă reţele desfăşurate pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea au obligaţia ca în termen de maxim doi ani de zile să reinstaleze reţelele respective în canalizaţii subterane.

Exercitarea dreptului de acces se va face numai după încheierea unui contract în formă autentică, între Primăria Râmnicului, în calitate de titular al dreptului de proprietatea publică şi privată asupra terenurilor sau canalizaţiilor subterane, şi furnizorul reţelei de comunicaţii autorizat, căruia i s-a eliberat un certificat de urbanism pentru realizarea lucrărilor şi care a solicitat încheierea unui asemenea contract.

Contractul în formă autentică, va conţine în mod obligatoriu, următoarele clauze: durata contractului este de 15 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor; zonele în care este permis accesul, respectiv în care se execută lucrările de reţele de comunicaţii electronice, lungimea reţelelor ce urmează a fi executate sau folosite pe domeniul public sau privat al municipiului, precum şi metodele de lucru ce urmează sa fie folosite (cele stabilite prin certificatul de urbanism eliberat de Primăria municipiului), planurile de situaţie anexă (cele de la certificatul de urbanism);

obligaţia furnizorului reţelei de comunicaţii autorizat pentru reţele noi, de a instala o canalizaţie subterană formată din minim trei tuburi paralele de polietilenă de înaltă densitate cu diametrul de 63 mm în condiţiile respectării prevederilor autorizaţiei de construire (costurile privind avizarea, autorizarea şi executarea lucrărilor de reţele de comunicaţii electronice, vor fi suportate integral de furnizorul reţelei de comunicaţii); preţul pentru folosinţa terenului ocupat prin instalarea, existenţa şi funcţionarea elementelor de comunicaţii electronice care fac obiectul lucrărilor de reţele de comunicaţii electronice, este de 0,18 euro/ml/lună pentru furnizorii autorizaţi care realizează aceste reţele şi donează municipiului două din cele trei tuburi, iar pentru furnizorii de reţele autorizaţi, care folosesc tuburile proprietatea municipiului preţul este de 0,30 euro/ml/lună;

preţul stabilit se constituie venit la bugetul local şi se va achita în lei, la cursul euro comunicat de BNR din ziua emiterii facturii, integral până la data de 31 martie a fiecărui an, sau în cel mult 30 de zile de la data încheierii lui pentru anul în curs (în cazul neachitării la termenele stabilite se vor percepe majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere).
Tot Consiliul Local l-a împuternicit pe primarul Romeo Rădulescu să semneze contractul pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe terenurile sau canalizaţiile proprietatea municipiului, în formă autentică. Facem precizarea că prevederile acestei hotărâri nu se aplică reţelelor de comunicaţii electronice aparţinând Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. (P.C.)

Leave a Response