|sâmbătă, iulie 31, 2021
  • Follow Us!

Oltchim va obţine un profit din activitatea de exploatare de 30 milioane euro 

• Guvernul a aprobat bugetul companiei pe 2010

Oltchim va obţine un profit din activitatea de exploatare de 30 milioane euro

Prin Hotărârea de Guvern nr. 320/31 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 253/20 aprilie 2010, a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Oltchim SA pe anul 2010. Întrucât ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA din data de 29 aprilie 2010 include aprobarea bugetului pe acest an, conducerea SC Oltchim SA face precizarea că forma supusă dezbaterii şi aprobării va fi cea prevăzută prin această hotărâre de Guvern.

Modificările nu sunt semnificative faţă de forma iniţială, astfel că valorile principalilor indicatori (venituri totale, cheltuieli totale, profit, cheltuieli pentru investiţii) au rămas neschimbate. În schimb, au fost operate rectificări la unele elemente de cheltuieli de exploatare, totalul acestui capitol rămânând acelaşi. Astfel, la cheltuieli de personal s-a prevăzut, pentru 2010, o sumă de circa 152 milioane lei, iar cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale se vor ridica la suma de 104 milioane lei.

Funcţionarea la capacitate începând cu luna iunie 2010 a instalaţiilor tehnologice în condiţiile achiziţionării şi punerii în funcţiune a instalaţiilor din activitatea de petrochimie preluată în ianuarie 2010, va conduce la înregistrarea de profit pe total activitate. Astfel, pentru anul 2010 se prelimină un profit total de 8,52 milioane lei care va acoperi o parte din pierderile înregistrate în anii precedenţi. Profitul preliminat pe anul 2010 este format din: profit din activitatea de exploatare – 120 milioane lei (circa 30 milioane euro), pierdere din activitatea financiară – 110 milioane lei.

În anul 2009 pierderea a fost determinată de funcţionarea redusă la 35% din capacitate ca urmare a lipsei de etilenă şi propilenă, materiile prime de bază în activitatea de producţie a societăţii. La export se înregistrează o creştere valorică de 254,2 milioane euro (creştere cu 237%), de la 182,2 milioane euro, conform rezultatelor pe anul 2009, la 436,3 milioane euro în anul 2010. Facem precizarea că SC Oltchim SA poate îndeplini ceea ce şi-a propus prin bugetul de venituri şi cheltuieli numai dacă reuşeşte repornirea activităţii de petrochimie de la Arpechim Piteşti în luna iunie 2010. (P.C.)

Leave a Response