|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

Zaremba-PCC vrea să blocheze achiziţia Arpechim şi accesul la credite al Oltchim 

• Prin câteva manevre de culise „învăţate”, în trecut, în serviciile secrete poloneze,

Zaremba-PCC vrea să blocheze achiziţia Arpechim şi accesul la credite al Oltchim

Nicu Trandafir

Peste mai puţin de trei săptămâni, va avea loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, două puncte de pe ordinea de zi fiind introduse la solicitarea fostului securist din serviciile secrete poloneze, Wojciech Zaremba, şi a firmei sale paravan denumite Petro Carbo Chem. De fapt, Zaremba vrea ca membrii conducerii executive să-i pună pe tavă două rapoarte privind stadiul negocierilor şi condiţiile contractului care a fost încheiat între SC Oltchim SA şi OMV Petrom SA şi care a avut ca obiect preluarea activităţii de petrochimie a Arpechim Piteşti, precum şi sursele şi condiţiile de finanţare (termen, dobândă, comisioane) şi garanţiile aferente pentru preluarea activelor Arpechim Piteşti.

Însă, conducerea executivă a SC Oltchim SA se fereşte să facă publice date şi cifre concrete, întrucât PCC este un concurent direct al SC Oltchim SA. Mai pe scurt, Wojciech Zaremba vrea să afle toate dedesubturile tranzacţiei dintre Oltchim şi Petrom pentru a face din nou reclamaţii la Guvern şi Comisia Europeană şi pentru a bloca accesul Oltchim la credite bancare.

În prezent, PCC SE participă la procesul de privatizare al societăţilor din Marea Sinteză Chimică din Polonia, fiind creditat ca favorit în acest proces. Prin aceste achiziţii, PCC SE va dobândi societăţile controlate de către Ciech şi, prin aceasta, va deţine în portofoliul său unităţi de producţie care vor concura SC Oltchim SA la întreaga gamă de produse. În această conjunctură, PCC SE este şi va deveni în continuare, unul din cei mai importanţi competitori ai SC Oltchim SA în Europa Centrală şi de Est.

Avocaţii Oltchim recomandă o atitudine prudentă faţă de PCC

Având în vedere poziţia PCC de principal competitor al Oltchim în piaţa regională, avocaţii Oltchim au recomandat o atitudine prudentă şi conservatoare cu privire la disponibilitatea de a prezenta acţionarilor documente şi informaţii suplimentare, conform celor solicitate de către acest acţionar, cu atât mai mult cu cât PCC SE este singurul acţionar care a cerut să-i fie puse la dispoziţie documentele în cauză.

Opinia avocaţilor Oltchim este că divulgarea sau punerea la dispoziţie către un singur acţionar a unui exces de informaţii ar putea afecta interesul tuturor celorlalţi acţionari, prin efectele negative pe care le-ar produce cunoaşterea de către un competitor a secretelor comerciale şi de afaceri ale Oltchim.

PCC SE a dobândit calitatea de acţionar al Oltchim prin achiziţii de pe piaţa de capital realizate în intervalul mai-noiembrie 2007, ajungând să deţină, în luna noiembrie 2007, un procent de 1,1% din capitalul social al Oltchim. Ulterior, ca efect al aplicării prevederilor OUG nr. 45/2006, participaţia PCC la capitalul social al Oltchim s-a majorat la 12,1% (cât este în prezent) în mod „artificial”, fără un aport efectiv la capitalul social al societăţii din partea acestui acţionar, ci doar prin simplul efect al anulării unor acţiuni deţinute de stat, care au determinat diminuarea considerabilă a capitalului social al Oltchim, ca urmare a diminuării doar a numărului de acţiuni deţinute de stat.

Wojciech Zaremba şi PCC sunt interesaţi de preluarea participaţiilor statului la Oltchim, interes exprimat atât public, prin numeraosele declaraţii de presă, precum şi prin scrisori de intenţie transmise autorităţilor române. PCC deţine PCC Rokita în Polonia, societate care este unul din principalii concurenţi ai Oltchim din regiune.

Cu numai 5 milioane euro, PCC ar fi preluat controlul asupra Oltchim

Interesul PCC pentru privatizarea SC Oltchim SA a fost manifestat încă de la bun început, când acesta, ca proaspăt acţionar al SC Oltchim SA, a transmis către AVAS o scrisoare prin care arată că susţine conversia creanţelor în acţiuni, este interesat să subscrie pentru a-şi menţine cota, fiind interesat şi de preluarea SC Oltchim SA. Deşi în scrisoarea de intenţie pentru iniţierea procesului de privatizare al SC Oltchim SA, din data de 6 iulie 2009, PCC se arăta foarte interesată de susţinerea dezvoltării SC Oltchim SA şi de implementarea unor soluţii care să sprijine societatea, acţiunile realizate de către PCC, în calitate de acţionar minoritar şi investitor interesat de preluarea SC Oltchim SA, dovedesc cu totul altceva.

Dacă statul român ar fi privatizat SC Oltchim SA înainte de diminuarea de capital, când deţinerile sale erau de 95% din acţiunile SC Oltchim SA, la valoarea capitalizării bursiere din noiembrie 2007, pachetul de acţiuni ar fi valorat circa 960 milioane euro, ca valoare de bursă. Această valoare urma să fie diminută cu gradul de îndatorare al societăţii, astfel încât valoarea pachetului de acţiuni deţinute de stat în procesul de privatizare ar fi valorat aproximativ 250 milioane euro.

Pentru a bloca majorarea capitalului social, PCC a tergiversat adoptarea unor hotărâri de majorare a capitalului social în adunările generale extraordinare ale acţionarilor SC Oltchim SA, sub diverse motive. Trebuie precizat că în şedinţa consiliului de administraţie al SC Oltchim SA din 18 aprilie 2008, Waldemar Preussner a propus ca majorarea de capital la SC Oltchim SA să se realizeze doar prin aport al acţionarilor minoritari, iar creanţa statului faţă de SC Oltchim SA să fie negociată la un preţ cu discount. În acest fel, PCC urmărea practic o diminuare a participaţiei statului prin aport din partea acţionarilor minoritari.

Prin acest mecanism, cu un aport de numai 5 milioane euro, PCC ar fi preluat controlul asupra SC Oltchim SA, ceea ce ar fi determinat, implicit, o privatizare a societăţii fără licitaţie. În plus, în aceeaşi şedinţă, Waldemar Preussner (preşedinte şi proprietar unic al PCC) a propus amânarea plăţii datoriei faţă de AVAS, prin intrarea în negocieri şi chiar în litigiu cu AVAS privind valoarea de piaţă a creanţei, deşi nu putea ignora faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare, statul (prin AVAS, în cauză) nu putea vinde o creanţă sub valoarea nominală a acesteia.

Aceste susţineri sunt deosebit de importante în analiza interesului real şi al seriozităţii declaraţiilor de intenţie ale PCC, conform cărora acesta ar fi interesat în mod real de SC Oltchim SA. Este evident că, în situaţia în care PCC ar deveni acţionar majoritar la SC Oltchim SA, în urma procesului de privatizare, primul pas ar fi acela de a contesta creanţa AVAS, cu scopul de a se sustrage de la plata acesteia.

Leave a Response