|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

Preşedintele Ion Cîlea pus în faţa unei organizaţii neangajată politic 

COMUNICAT de PRESĂ

Preşedintele Ion Cîlea pus în faţa unei organizaţii neangajată politic

Angajaţii Consiliului Judeţean şi-au mai făcut un sindicat

Sindicatul din Administraţie – Consiliul Judetean Valcea  este o organizaţie sindicalã care reuneşte salariaţii Consiliului Judeţean Vâlcea – funcţionari publici şi personal contractual încadraţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată – care a fost constituit, în temeiul normativelor legale în vigoare, ca sindicat cu personalitate juridică, organizaţie fără caracter politic, în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a drepturilor acestora prevăzute de Constituţie şi legislaţia în vigoare.

Constituirea sindicatului a avut loc în data de 03.02.2010, în momentul de faţă fiind sindicatul reprezentativ la nivelul angajaţilor Consiliului Judeţean Vâlcea.

Consiliul de Conducere al sindicatului e format din 9 membri (preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi 4 membri) din cadrul direcţiilor/compartimentelor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.

Constatând scăderea drastică a veniturilor salariale, restricţionarea negocierii unor drepturi în contractele colective de muncă, anularea unor drepturi convenite prin contractele colective de muncă, precum şi disponibilizările anunţate de către guvern, în Adunarea Generală din data de 18.02.2010 a fost adoptată hotărârea de afiliere la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), organizaţie afiliată la Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”.

Reprezentanţi ai Sindicatului din Administraţie – Consiliul Judetean Valcea  vor participa în perioada 25-26.02.2010 la reuniunea Biroului Federal al F.N.S.A. de la Braşov (Predeal) unde se va depune candidatura pentru un loc în Biroul Federal, termenii afilierii fiind deja discutaţi.

Obiective ale acestui demers:
1)    Clarificarea terminologiilor folosite în cadrul legislativ (Legea 330/2009, OUG 1/2010) şi adoptarea lor în toate actele normative referitoare la salarizare (drepturi de natură salarială);
2)    Identificarea unor măsuri pentru:
a.     eliminarea din cadrul legislativ a restricţiilor legate de libertatea de negociere colectivă,
b.    reaşezarea grilelor de salarizare în conformitate cu principiile Legii 330/2009, pentru asigurarea unui trai decent tuturor celor care lucrează în sistem;
c.    anularea articolelor incluse în OUG 114/2009 în privinţa reducerii numărului de personal;
d.    anulare a articolelor incluse în OUG 114/2009 în privinţa blocării/eliminării accesului la tichetele de masă, tichetele cadou şi tichetelor de vacanţă prin anularea acestui drept negociat;
e.    plata orelor suplimentare efectuate şi care nu se pot recupera cu timp liber corespunzător precum şi a orelor lucrate în cadrul timpului normal de lucru din zilele libere si sărbători legale.

Preşedinte,
Cherăscu Ion
NR – Titlul şi supratitlul ne aparţin.

Leave a Response