|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Judeţul Vâlcea va primi în acest an doar 75 milioane euro 

• Bugetul sărăciei a fost adoptat

Judeţul Vâlcea va primi în acest an doar 75 milioane euro

• în bugetul de stat, pentru drumurile judeţene, abia dacă s-a găsit suma de… 3,4 milioane euro

Săptămâna trecută, Parlamentul României a finalizat dezbaterile la proiectul bugetului de stat pe anul 2010, documentul adoptat aflându-se în prezent pe masa preşedintelui Traian Băsescu pentru promulgare. Potrivit anexelor adoptate de Parlament, judeţul Vâlcea va primi în acest o sumă totală de peste 310 milioane lei (circa 75 milioane euro), pentru diverse cheltuieli, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Este o sumă extrem de mică având în vedere că pentru „supravieţuirea” judeţului Vâlcea ar fi nevoie de peste 700 milioane lei.

Astfel, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pe anul 2010, s-a repartizat judeţului Vâlcea peste 204,1 milioane lei. Din această sumă, 171,8 milioane lei sunt pentru salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, iar pentru ajutorul social se vor repartiza 14,3 milioane lei.

Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2010, s-a repartizat judeţului Vâlcea peste 49 milioane lei, din care 19 milioane lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi 9 milioane lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap.

Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2010, judeţul Vâlcea va primi circa 14 milioane lei (3,4 milioane euro), iar din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010, judeţul Vâlcea va primi 43,1 milioane lei.

La nivel naţional, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.000 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: 2.053,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor; 11.580,5 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti; 551,8 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;

2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 813,5 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural. (P.C.)

Leave a Response