Gheorghe Deaconeasa pus să plătească 6 miliarde lei pentru pădurile furate... de Rodank

duminică, 13 decembrie 2009

• Noi dezvăluiri privind afacerile ilegale din zona Voineasa

Gheorghe Deaconeasa pus să plătească 6 miliarde lei pentru pădurile furate... de Rodank

• după trei ani de „cercetări”, în aprilie 2009, procurorii din Brezoi au recunoscut că asociaţii danezi ai firmei Rodank Industries... nu mai sunt de găsit

Petre Coman

Timp de peste cinci ani, Gheorghe Deaconeasa, fostul şef al Ocolului Silvic Voineasa, a fost pe la toate instituţiile statului din Vâlcea şi din Bucureşti pentru a a-şi demonstra nevinovăţia, dar şi pentru a scoate la iveală acţiunile ilegale ale unei firme care a defrişat zeci de hectare de pădure din zona Voineasa. Firma RODANK SRL a fost înfiinţată de mai mulţi cetăţeni din Danemarca şi un român. Încă din anul 2004, firma respectivă, având „acoperire” ministerială, a început să taie ilegal cantităţi imense de lemne din zona Voineasa şi pe care le livra în judeţul Alba, la o societate care aparţine de concernul austriac Cascade Empire. Paguba totală creată de firma RODANK s-a ridicat la valoarea de peste 6 miliarde lei vechi (la valoarea din 2004), bani care sunt imputaţi acum... fostului şef al Ocolului Silvic Voineasa, Gheorghe Deaconeasa.

Sesizând ilegalităţile comise de firma Rodank, ing. Gheorghe Deaconeasa (pe atunci şef al Ocolului Silvic Voineasa) a întocmit la începutul anului 2005 un proces verbal de constatare şi în care semnala tăierea ilegală de către SC Rodank Industries SRL a trei parcele de de pădure din zona Voineasa, în suprafaţă totală de peste 9 hectare. „Firma SC Rodank Industries SRL nu avea contract cu proprietarii din zonă pentru exploatare sau cumpărare material lemnos. Au fost anunţaţi reprezentanţii ITRSC Vâlcea şi organele de poliţie locale.

Materialul lemnos a fost abandonat în diferite faze fiind scos şi expediat selectiv de firma SC Rodank Industries SRL către Holzindustries Schweighofer cu avize completate în fals. Reprezentantul firmei Şerban Eusebiu, care a făcut şi expedierile în fals nu a prezentat nici un document cu privire la tăierea ilegală sau legală şi nici un contract de cumpărare a masei lemnoase. Reprezentatul firmei susţine că a primit cota de tăiere şi «aviz» de la inspectorul Gheorghe Poenaru în 14.12.1004. Reprezentanţii SC Rodank Industries SRL refuză semnarea procesului-verbal şi prezentarea documentelor de însoţire materiale lemnos.

S-a dispus reţinerea utilajelor până la sosirea organelor de poliţie şi ITRSC Râmnicu Vâlcea”, se preciza în procesul-verbal de constatare elaborat de fostul şef al Ocolului Silvic Voineasa, Gheorghe Deaconeasa, în data de 07.01.2005.
În luna februarie 2005, Parchetul din Brezoi confirma că împotriva firmei SC Rodank Industries SRL se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi tăiere ilegală de arbori.

„Actele de punere în valoare sunt executate corect”

În urma reclamaţiilor, în data de 02.08.2005, mai multe persoane din cadrul ITRSC Vâlcea (printre care Gheorghe Dinucă şi Ionel Toma), Romsilva Bucureşti şi Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea efectuează un control tematic la Ocolul Silvic Voineasa, conform adresei 352/27.05.2005 a Ministerului Agriculturii. Iată câteva din constatările echipei de control: „Amenajamentul s-a executat în anul 2003, faza de teren şi a intrat în vigoare în anul 2004. În acest amenajament este cuprinsă şi suprafaţa de 2266,4 ha, ce aparţine Primăriei Şelimbăr, care la data amenajării deţinea titlu de proprietate, dar care era contestat în instanţă.

Amenajamentul nu este operat la zi cu actele de predare deşi în darea statistică de seamă Silv I aceste suprafeţe sunt date ca ieşite din fond forestier. Ocolul silvic Voineasa are 19 cantoane ocupate cu personal silvic calificat pe o suprafaţa de 22.157 ha. În urma controalelor de fond efectuate în cele 19 cantoane s-au marcat şi anulat un număr total de 72 de cioate al căror volum însumează 42.390 mc. Amplasarea masei lemnoase corespunde cu prevederile amenajamentelor silvice dar constituirea parchetelor a fost făcută defectuos la unele parcele, urmărindu-se o accesibilitate cât mai bună. La parcela 110 din U.P. IV Puru, s-a exploatat în cupoane alăturate o suprafaţă de 26,1 ha, încălcându-se prevederile normelor tehnice.

Conform anexei 2 în UA 110 s-au exploatat în perioada 1997 - 2005, 17 partizi pe o suprafaţă de 26,1 ha. Din această suprafaţă s-au împădurit 19,8 ha, care nu prezintă încă stare de masiv închisă. Diferenţa de 6,3 ha se va împăduri în anul 2006. Actele de punere în valoare sunt executate corect respectându-se normele tehnice în vigoare. Eşalonarea masei lemnoase este executată corespunzător dar mai există unele neconcordanţe între termenele din autorizaţie, predări, procese verbale de control şi unde este cazul acte de calamitate.

Nu se constată încălcări ale normelor tehnice privind asigurarea regenerării suprafeţelor exploatate. Există diferenţe nesemnificative între compoziţia de împădurii din amenajament şi compoziţia efectuată în teren. Fondul de drumuri a fost constituit şi virat. Faţă de cele constatate, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea vor lua masurile legale care vor fi comunicate în scris la ITRSV Râmnicu Vâlcea în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii prezentei”.

Patru controale la sânge în numai două luni

Nemulţumit de concluziile acestui control, după numai două săptămâni, fostul ministru al Agriculturii, Gheorghe Flutur, dă dispoziţie conducerii ITRSV Vâlcea să mai facă o verificare la Ocolul Silvic Voineasa pentru a-l găsi OBLIGATORIU vinovat pe Gheorghe Deaconeasa. Ceea ce se şi întâmplă.... Un comando de la ITRSV Vâlcea (printre care Gheorghe Jianu şi Gheorghe Ştefan) şi Direcţia Silvică descinde la Voineasa, unde stă mai bine de o săptămână în scopul de a găsi nod în papură şefului de atunci al OS Voineasa, Gheorghe Deaconeasa.

Ulterior, echipele de control de la ITRSV Vâlcea şi Direcţia Silvică au mai venit în „inspecţie” de alte trei ori la Ocolul Silvic Voineasa. Ca răspuns la unele acuzaţii formulate de echipa de control a ITRSV Vâlcea, în data de 5 septembrie 2005, fostul director al Direcţiei Silvice Râmnicu Vâlcea, Adam Jinaru, trimite la ITRSV Vâlcea următoarea adresă: „Vă înaintăm alăturat în xerocopie nota de constatare încheiată între delegaţi din partea Direcţiei Silvice Rm. Valcea, OS Voineasa şi ICAS Piteşti privind clarificarea situaţiei parcelei nr. 16 din U.P. V Obârşia Lotrului, Ocolul Silvic Voineasa, înregistrat la Direcţia Silvică Rm. Vâlcea sub nr. 7119/31.08.2005.

Conform notei de constatare s-a procedat la ridicarea cu staţia totală a UA 16E%, rezultând o suprafaţă de 0,817 ha rămasă în administrarea OS Voineasa ca fiind fond forestier de stat, nefăcând obiectul retrocedărilor. Suprafaţa pusă în posesie la persoane fizice este de 58,23 ha plus suprafaţa rămasă la stat 0,817 ha este egal 59,047 ha, pe total rezultând o diferenţă în plus de 0,147 ha, rămasă la stat. Această suprafaţă este limitrofă cu UA 17B, rămasă şi ea în administrarea Ocolului Silvic Voinesa ca fond forestier naţional de stat”.

Urmare a deselor solicitări şi presiuni făcute de conducerea centrală a Romsilva şi ITRSV Vâlcea, fostul director al Direcţiei Silvice Râmnicu Vâlcea, Adam Jinaru, decide în data de 10 noiembrie 2005 schimbarea lui Gheorghe Deaconeasa din funcţia de şef al Ocolului Silvic Voineasa. Cei de la DS Râmnicu Vâlcea i-au propus atunci lui Gheorghe Deaconeasa postul de inginer silvic principal la biroul fond forestier, pază şi protecţie, din aparatul central al Direcţiei Silvice Rm. Vâlcea, însă acesta a refuzat şi, ulterior, şi-a dat demisia din cadrul instituţiei.

În luna ianuarie 2006, intrevine şi Poliţia Vâlcea (Compartimentul pentru Prevenirea şi Combaterea Delictelor Silvice), care elaborează un raport acuzator la adresa lui Gheorghe Deaconeasa. Este curios cum au cercetat cei din poliţie situaţia de la faţa locului, având în vedere că în iarna 2005-2006 stratul de zăpadă în zonă depăşea uneori 2 metri, ceea ce făcea imposibilă deplasarea cu maşini pe ruta Voineasa – Obârşia Lotrului.

Asociaţii danezi de la Rodank au dat bir cu fugiţii

În cele din urmă, în anul 2006, Gheorghe Deaconeasa formulează o plângere pe care Parchetului General şi Ministerului Justiţei. „Reprezentanţii ITRSC Vâlcea, având de executat controlul comandat de Gheorghe Poenaru, au pătruns fără drept pe proprietăţile deţinute şi fără prezenţa mea sau a reprezentaţilor legali, au efectuat măsurători, au ridicat acte de proprietate de la Primăria Voineasa (deşi nu le intră în atribuţiunile de servicu), toate numai pe proprietăţile deţinute de subsemnatul.

Toate «deficienţele» constatate de cei mai de sus menţionaţi au fost contracarate prin acte doveditoare şi documente, pe care subsemnatul le-am pus la dispoziţie şi am dat şi o notă explicativă Regiei Romsilva. Deşi toate amenajamentele silvice, atât ale OS Voineasa cât şi avizele ITRS Vâlcea, prevedeau tăieri rase pe suprafeţele deţinute de subsemantul, reprezentanţii ITRSV Râmnicu Vâlcea, împreună cu Poenaru Gheorghe nu au scris în notele de constatare aceste lucruri, chiar au întocmit acte penale şi au cerit schimbarea mea din funcţie a subsemnatului pentru «nerespectarea amenajamentului»”, se preciza printre altele în plângerea formulată de Gheorghe Deaconeasa.

Însă, abia în luna aprilie 2009, Gheorghe Popescu, procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi, formulează următoarea rezoluţie: „În evidenţele acestei unităţi de parchet am identificat dosarul nr. 75/P/2005 ce ne-a fost înaintat de IGPR la 28.11.2008 cu referat de terminare a urmăririi penale şi propunerea de trimitere în judecată a învinuiţilor Rasmunssen Dennis Boggild, Rasmunssen Kenni Boggild şi Şerban Eusebiu Mihail pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 32 din OG 96/1998 şi art. 98 din Legea 26/1996. Cu acelaşi referat s-a făcut propunerea de scoatere de sub urmărire penală a învinuitului Deaconeasa Gheorghe cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 246 Cod Penal, art. 32 din OG 96/1998, art. 98 din Legea 26/1996, art. 290 Cod Penal.

S-a mai propus neînceperea urmăririi penale împotriva numitului Filipoiu Bogdan Alexandru. Întrucât învinuitul Rasmunssen Kenni Boggild, cetăţean danez, a părăsit ţara în cursul urmăririi penale, nu a putut fi audiat de procuror şi nu i s-a prezentat materialul de urmărire penală, fiind citat prin Ambasada Regatului Danemarcei din România la data de 09.12.2008 pentru data de 15.01.2009, act procedural notificat apărătorilor învinuiţilor, inclusiv cel al petentului la data de 17.12.2008. La data la care se soluţionează plângerea de tergiversare se constată că învinuitul nu s-a prezentat pentru a fi audiat şi pentru a i se prezenta materialul de urmărire penală şi nu s-a primit de la Ambasada Regatului Danemarcii dovada îndeplinirii procedurii de citare a învinuitului Rasmunssen Kenni Boggild”.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe