Documentar fiscal: Limitări speciale ale dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată

duminică, 6 septembrie 2009

Documentar fiscal: Limitări speciale ale dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, de la 1 mai 2009, taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu greutate maximă autorizată de până la 3.500 kg şi care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, inclusiv scaunul şoferului nu se deduce. Încadrarea vehiculelor în categoria vehiculelor destinate exclusiv pentru transportul de persoane sau cu destinaţie mixtă se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

De asemenea, nu se deduce nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor impozabile.

Fac excepţie vehiculele utilizate:

- exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţi, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
- pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
- pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;
- în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.

Prin achiziţie de vehicule se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.

Pentru încadrarea vehiculelor în categoriile exceptate nu se va analiza fiecare deplasare sau utilizare în parte, utilizarea trebuie să fie exclusivă pe destinaţiile exceptate. Utilizarea exclusivă a vehiculului pe activităţile exceptate de lege va rezulta din: obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada faptului că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii, foile de parcurs din care să rezulte că numai personalul calificat în aceste scopuri utilizează vehiculele în cauză, precum şi orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate.

Nu vor beneficia de deducerea TVA vehiculele care sunt parţial utilizate pentru activităţile exceptate pentru activităţile exceptate şi parţial pentru activităţi care nu se regăsesc pe excepţiile stipulate de lege.

Important! Limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.

Deducerea TVA la achiziţiile de vehicule în cadrul contractelor de leasing

În ceea ce priveşte utilizarea vehiculelor în cadrul contractelor de leasing, conform prevederilor pct. 7 alin. (2) din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul.

Coroborând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu prevederile art. 32 pct. 10 din OUG nr. 34/2009, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional face excepţie de la regula nedeductibilităţii TVA în sensul că se menţine dreptul de deducere a TVA dar numai pentru ratele de leasing plătite de utilizatori societăţilor de leasing pe perioada derulării contractelor de leasing, întrucât acestea reprezintă din punct de vedere al TVA prestări de servicii, eliminându-se dreptul de deducere al TVA pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate la sfârşitul contractului de leasing, această valoare fiind considerată o livrare de bunuri.

Atenţie! Se consideră sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni.

Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri de la data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului iar eliminarea dreptului de deducere se aplică la întreaga valoare de achiziţie a vehiculului.

Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită după derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, dar înainte de sfârşitul perioadei de leasing, se consideră că are loc o livrare de bunuri la valoarea la care se face transferul, valoare ce include şi ratele care nu au ajuns la scadenţă. 

Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi cedentul în ceea ce priveşte taxa.

Vâlcenii au dublat sumele pentru sponsorizarea entităţilor non profit

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în acest an, 26.445 de contribuabili şi-au exprimat opţiunea pentru redirecţionarea sumei de 2% din impozitul anual aferent veniturilor obţinute în anul 2008, de la bugetul de stat către entităţile nonprofit (asociaţii, fundaţii, unităţi de cult etc.), care funcţionează în condiţiile legii.

Faţă de anul anterior, pentru 2008, numărul vâlcenilor care şi-au exprimat opţiunea de sponsorizare a unei entităţi nonprofit a crescut de la 17.338 la 26.445, respectiv cu 52,5%, suma totală de 1.507 mii lei fiind mai mare cu 98,7% faţă de cea din anul precedent.

Acţiunea de virare a 2% din impozitul pe venitul anual este în curs de derulare, personalul fiscal cu atribuţii în domeniu fiind preocupat pentru respectarea opţiunilor contribuabililor şi rezolvarea operativă a situaţiilor în care au fost completate incorect sau incomplet datele de identificare ale entităţilor nonprofit.

15 septembrie a.c. - termen limită pentru plăţi anticipate trimestrul al III-lea

Direcţia Generală Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că 15 septembrie a.c. este ultima zi pentru efectuarea plăţilor anticipate aferente trimestrului al III-lea 2009.

Au obligaţia plăţilor anticipate contribuabilii persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, cei care realizează venituri din activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea) impuse în sistem real, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe