DEDUCEREA TVA LA ACHIZIŢIILE DE VEHICULE îN CADRUL CONTRACTELOR DE LEASING

duminică, 14 iunie 2009

DEDUCEREA TVA LA ACHIZIŢIILE DE VEHICULE ÎN CADRUL CONTRACTELOR DE LEASING

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte că, de la 1 mai 2009, taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de vehicule rutiere motorizate, care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu greutate maximă autorizată de până la 3.500 kg şi care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, inclusiv scaunul şoferului, nu se deduce. De asemenea, nu se deduce nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor impozabile.

Face excepţie de la această regulă transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional.
Atenţie! Prin achiziţie de vehicule se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.

În ceea ce priveşte utilizarea vehiculelor în cadrul contractelor de leasing, conform prevederilor pct. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul.

Coroborând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu prevederile art. 32 pct. 10 din OUG nr. 34/2009 rezultă că se menţine dreptul de deducere a TVA pentru ratele de leasing plătite de utilizatori societăţilor de leasing pe perioada derulării contractelor de leasing, întrucât acestea reprezintă din punct de vedere al TVA prestări de servicii, eliminându-se dreptul de deducere al TVA pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate la sfârşitul contractului de leasing, această valoare fiind considerată o livrare de bunuri.

Atenţie! Se consideră sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni.

Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri de la data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului iar eliminarea dreptului de deducere se aplică la întreaga valoare de achiziţie a vehiculului.

Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită după derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, dar înainte de sfârşitul perioadei de leasing, se consideră că are loc o livrare de bunuri la valoarea la care se face transferul, valoare ce include şi ratele care nu au ajuns la scadenţă.  

Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi cedentul în ceea ce priveşte taxa.

În luna mai, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 4,7 milioane lei

3 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În luna mai a.c., personalul DGFP Vâlcea cu atribuţii de control a încheiat 260 acte de control, rezultatele concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru Bugetul General Consolidat al Statului în sumă totală de 4,7 milioane de lei, astfel: 4,5 mil.lei la persoane juridice şi 0,2 mil.lei la persoane fizice.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 0,4 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 3 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.
 
De asemenea, în cursul lunii aprilie, inspectorii fiscali au soluţionat 42 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 2,6 mil.lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,2 mil.lei.

Termen plăţi anticipate pentru trimestrul al doilea
Direcţia Generală Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că 15 iunie 2009 este ultima zi pentru efectuarea plăţilor anticipate aferente trimestrului al II-lea 2009.

Reamintim că au obligaţia plăţilor anticipate contribuabilii persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, cei care realizează venituri din activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea) impuse în sistem real, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare.

Depunerea formularului 205

Direcţia Generală Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că termenul limită pentru depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit, formular 205, este 30 iunie 2009.

Vor depune formularul 205 persoanele fizice şi juridice plătitoare de venituri cu reţinere la sursă pentru care impozitul este final. Fac obiectul acestei obligaţii veniturile obţinute din: dividende, dobânzi, câştiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală, lichidare/dizolvare, premii şi din jocuri de noroc, pensii şi din alte venituri).

Atenţie! Nedepunerea formularului 205, potrivit art. 219 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv, cu 1.000 la 5.000 de lei - în cazul persoanelor juridice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe