|sâmbătă, ianuarie 23, 2021
  • Follow Us!

Primarul Horăscu are încredere în tinerii profesionişti 

Primarul Horăscu  are încredere în tinerii profesionişti

Primăria  Prundeni are  administrator public

Bun gospodar şi administrator Horia Horăscu, unul dintre cei mai cunoscuţi primari din judeţul nostrum pe plan naţional uimeşte din nou delegând sarcini importante ale edilului unui tânăr de 30 de ani. Deschis mereu ideii de a promova valorile locale culturale şi  spirituale primarul din Prundeni a găsit un nou mijloc de a da şi mai multă transparenţă actului de conducere în administraţiile locale.

El a organizat un concurs pentru ocuparea postului de Administrator Public şi Inspector pe probleme de Control, post unic în organigrama consiliilor locale din Vâlcea. Ne bucurăm că acest post a fost câştigat de un fost om de presă şi îl felicităm pe Marian Florea cunoscut realizator de emisiuni al RTV Vâlcea 3 din Drăgăşani.

Prin contractul de management Administratorului  Public i se încredinţează de către primar, organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice pe baza principiilor privind necesitatea , eficacitatea, calitatea şi eficienţă.  Marian Florea a împlinit 33 de ani şi  este licenţiat al Universităţii Lucian Blaga Sibiu , specializarea  Administraţie Publică a urmat cursuri de management de proiect  la Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea , cursuri de management interdisciplinar al comunităţilor locale, dezvoltare economică locală , informatică,  organizate de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 

De asemenea are absolvite cursuri postliceale în drept administrativ  şi servicii.   Primarul  Ion Horia Horăscu   i-a delegat  MANAGERULUI PUBLIC majoritatea atribuţiilor, inclusiv cea de ordonator principal de credite . Fostului jurnalist îi revine acum sarcina- cea mai importantă- de elaborare a Strategiei de Dezvoltare , de relaţionare şi comunicare a administraţiei. Colectivul nostru redacţional crede că o asemenea măsură este benefică unor comunităţi locale deşi suntem conştienţi de faptul că este destul de greu ca în mediul rural să găseşti tineri pregătiţi cărora să le delegi atribuţii importante .

Edilii care vor avea curajul să-l urmeze pe primarul din Prundeni şi care vor găsi profesionişti  în domeniu dispuşi să ocupe astfel d e posturi vor avea mai mult timp la dispoziţie pentru a participa la întâlniri la nivel judeţean sau naţional, vor putea face deplasări prin minstere şi să promoveze proiecte ce au nevoie d e finanţare externă. (T.G.)

Leave a Response