|luni, ianuarie 18, 2021
  • Follow Us!

Credite pentru finanţarea proiectelor de investiţii în agricultură 

Credite pentru finanţarea proiectelor de investiţii în agricultură

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va încheia în această săptămână convenţii de lucru cu şase bănci pentru derularea unor investiţii în agricultură prin programul „Fermierul", a declarat directorul general în MADR, Miron Moldovan. Cele şase bănci selectate în cadrul licitaţiei organizate de MADR sunt BancPost, BCR, Carpatica, Reiffensen, BRD-Groupe Societe Generale şi CEC, suma totală alocată din bugetul ministerului pentru acest program fiind de 760 milioane lei.

Potrivit directorului MADR, cu aceste sume vor mai putea fi finanţate proiecte de investiţii depuse deja, fermierii având la dispoziţie fondurile necesare pentru partea de co-finanţare pe proiectele cuprinse în PNDR în limita plafonului stabilit de Executiv. Din suma totală prevăzută în vederea acordării de credite pentru finanţarea investiţiilor în agricultură, circa 630 milioane lei vor fi pentru finanţarea proiectelor eligibile din PNDR, 30 de milioane pentru proiectele eligibile din Programul Operaţional pentru Pescuit şi 100 milioane lei pentru alte proiecte de investiţii care nu beneficiază de finanţare din fondurile europene.

Potrivit MADR, în baza acestor convenţii băncile vor finanţa proiectele fermierilor contractate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe PNDR. Conform actului normativ care stabileşte plafonul maxim, toţi beneficiarii pot primi maxim un milion de euro – echivalent în lei – pentru proiectele depuse pe măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole" în sectorul vegetal şi zootehnic şi de două milioane euro pentru formele asociative.

Pentru măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" plafonul maxim este 1,5 milioane euro şi de două milioane euro pentru formele asociative, iar pentru investiţiile în acvacultură şi în procesarea peştelui de maxim 500.000 de euro. Pentru cei care nu beneficiază de fonduri europene plafoanele sunt de între 40.000 şi 110.000 euro pe proiecte pentru achiziţionare de material biologic pentru o singură populare a fermelor de bovine, ovine, caprine, porcine şi găini ouătoare.

Ministerul Agriculturii a demarat programul „Fermierul" în 2006 pentru a oferi credite cu dobânzi scăzute, pentru proiectele de investiţii prevăzute prin programul Sapard, punând la dispoziţia băncilor resurse financiare în acest scop.

L.L.

Leave a Response