|sâmbătă, ianuarie 16, 2021
  • Follow Us!

CEZ scoate pensionarii în stradă 

CEZ scoate pensionarii în stradă

Nicu Trandafir

Nemulţumirile create de noua modalitate de facturare a consumului de energie electricã au lovit una dintre cele mai defavorizate categorii sociale din ţarã. Sindicatele pensionariilor luptã pentru revenirea la vechea metodã de facturare. Ei fac demersuri pentru a strânge semnãturile necesare întocmirii unui protest care va fi înaintat Guvernului României.
 În decursul anului 2007 o avalanşă de reclamaţii cu privire la activitatea de facturare şi încasare a energiei electrice a dat peste SC CEZ VÂNZARE SA.

Nemulţumirile au fost centralizate în nota oficială cu numărul 17606 din 10.03.2008 ,adresată Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, unde se menţionează neregulile privind: estimarea consumului lunar de energie electrică pe baza consumului istoric anterior datei de 1.01.2007, ce a condus în mai multe situaţii la efectuarea unor plăţi anticipate mai mari decât consumul real; întârzieri în emiterea facturilor, ceea ce a implicat ca, într-un interval foarte scurt de timp, clientul să fie obligat la plata a două facturi;

suprapunerea unor sume şi perioade de facturare la peste 1.500 consumatori; somarea clienţilor pentru neplata unor facturi, cu toate că acestea au fost achitate în termen. În aceste condiţii, solicitarea este simplă şi se referă la faptul că facturarea consumului la energie electrică să poată fi efectuată şi pe baza indexului transmis furnizorului, adică autocitire.

În baza celor peste 270 de petiţii venite pe adresa ei, numai în intervalul noiembrie-martie 2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a emis un răspuns în care întinde toate modalităţilede facturare. În documentul ANRE, se stipulează clar că: „Se poate solicita furnizorului de energie electrică facturarea prin autocitire, conform articolului 135 din RFEE, adică: lunar, furnizorul facturează valoarea corespunzătoare indexului citit de consumator şi comunicat furnizorului (telefonic, prin Internet sau depus la caseria furnizorului, conform înţelegerii dintre părţile contractante) şi transmite factura consumatorului prin modul de distribuire convenit cu acesta;

indexul transmis de către consumator furnizorului este luat în considerare de către acesta numai dacă este transmis în timp util, conform perioadei convenite prin contract.Atât CARP Vâlcea dar şi Sindicatul Pensionarilor Vâlcea merg în aceeaşi direcţie în ceea ce priveşte facturarea energiei electrice.  Grigore Răban, preşedintele CARP Vâlcea, confirmă solidaritatea cu Sindicatul Pensionarilor şi spune că lista semnatarilor este de domeniul miilor. Pensionarii înregimentaţi în cele două organizaţii ( 30.000) sunt de acord cu acţiunea.Lor li se adaugă foarte mulţi cetăţeni nepensionari .Acţiunea nu se bazează doar pe nemulţumirea pensionarilor pentru că facturarea energiei electrice a scandalizat majoritatea populaţiei nu numai pe cei cu venituri mai reduse.

Leave a Response