|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Calitatea aerului din Râmnic este monitorizată 

Calitatea aerului din Râmnic este monitorizată

 
Începând din wekendul trecut în Râmnicu Vâlcea au devenit funcţionale  doua staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Ele sunt amplasate în zona Ostroveni (Grădina Zoologică) şi pe Platforma Chimică. Funcţionarea celor două staţii automate va asigura o mai bună cunoaştere de către populaţie a mediului în care trăieşte (prin afişarea on-line a rezultatelor determinărilor de calitate a aerului), dar şi o supraveghere continuă, corectă şi imparţială a tuturor surselor de poluare (fixe sau mobile) din raza de influenţă a staţiilor. 

Măsurătorile se efectuează din cinci în cinci minute, iar valorile obţinute se integrează şi se obţine o medie orară pe fiecare indicator de calitate, care poate fi comparată cu valoarea maximă admisibilă pe intervalul respectiv. Rezultatele obţinute se transmit apoi on-line la server-ul instalat la sediul APM Vâlcea, iar de aici se retransmit simultan la ANPM (Centrul Naţional de Evaluare a Calităţii Aerului) şi la panourile de afişaj din municipiul Râmnicu Vâlcea, instalate la Universitatea „Spiru Haret” şi APM Vâlcea.

(O.A.)

Leave a Response