|duminică, noiembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Despăgubiri pentru pădurile din zonele de protecţie 

Despăgubiri pentru pădurile din zonele de protecţie

Proprietarii de păduri cu funcţii speciale de protecţie pot primi despăgubiri reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recoltează datorită restricţiilor impuse prin amenajamentele silvice în pădurile cu funcţii speciale de protecţie. Pentru a obţine aceste despăgubiri, proprietarii trebuie să prezinte însă la ITRSV mai multe documente, printre care o cerere de acordare de compensaţiei, descrierea parcelară din amenajamentul silvic etc.

Se acordă compensaţii pentru păduri situate în perimetrele de protecţie a surselor de apă minerală, potabilă şi industrială, păduri situate pe stâncării,  grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime, cu alunecări active precum şi pe terenuri cu pante mari, pentru păduri din zone cu relief accidentat limitrofe drumurilor publice de interes deosebit şi căilor ferate normale.

De asemenea, sunt considerate de asemenea ca fiind păduri cu protecţie specială cele din jurul construcţiilor hidrotehnice situate în zone cu teren accidentat sau cu pericol de eroziune şi alunecare; plantaţiile forestiere de pe terenurile degradate sau nisipuri mobile neconsolidate; vegetaţia forestieră situată în zonele de formare a avalanşelor şi pe culoarele acestora; pădurile situate pe terenuri alunecătoare sau pe cele cu inmlăştinare permanentă, cele din jurul minelor de suprafaţă şi carierelor din zone cu pericol de eroziune; păduri din stepa şi silvostepa externă; benzile de pădure din jurul lacurilor de câmpie, a iazurilor şi heleşteelor; pădurile destinate conservării resurselor genetice sau cele propuse ocrotirii provizorii; pădurile constituite în rezervaţii naturale/ ştiinţifice/ peisagistice; cele de protecţie a monumentelor naturii, destinate cercetării ştiinţifice; cele constituite în rezervaţii sau destinate ocrotirii unor specii rare din faună, pădurile seculare, virgine şi cvasivirgine, de valoare deosebită sau parcuri ledendrologice.

Despăgubirile se calculează de către ocolul silvic in functie de compoziţia şi vârsta pădurii, tipul de categorie funcţionala, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior şi alte caracteristici tehnice ale pădurii, conform Ordinului nr. 625/22507/04.09.2006.

Alte titluri din editia curenta:

Operaţiunea „Cazan pe făraş“ s-a lăsat cu „victime“

Crinu Popescu ar putea fi arestat

Prefectul Anuţa Handolescu are zilele numărate

Mandat european de arestare pentru şeful hackerilor din Vâlcea

Colaborare PNL – PSD în favoarea vâlcenilor

Oltchim Rm. Vâlcea – FTC Budapesta 34-28 (18-9)

L-a legat pe drujbist cu sârmă de pat şi i-a tăiat pavilionul urechii

Infracţiuni aplaudate de poliţişti la Valcea

Linia dublă continuă pe Valea Oltului ar diminua numărul accidentelor rutiere

Primarul Buşagă, gospodar desăvârşit


Popa din Tetoiu face treabă bună

Leave a Response