|sâmbătă, februarie 27, 2021
  • Follow Us!

Investiţii de zeci de miliarde de lei pentru locuitorii Râmnicului 

 În şedinţa de Consiliu Local de marţi, 30 octombrie 2007, vor fi aprobate

Investiţii de zeci de miliarde de lei pentru locuitorii Râmnicului

Marţi, 30 octombrie 2007, cu începere de la ora 13.00, în sala de şedinţe a Primăriei Râmnicu Vâlcea va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi:

1. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUZ „Ansamblu rezidenţial SC. Giansi SRL, strada Morilor, nr 34/36 şi regulamentul de urbanism aferent“;

2. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare Plan Urbanistic de Zonă „Blocuri de locuinţe D+P+3E+M“, Calea lui Traian Sud, nr.27-29 şi regulamentul de urbanism aferent, beneficiar SC AM AD TUR SRL;

3. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUZ intravilan (2 Ha) pentru  zona  industrială –  strada  Bâlciului – regulamentul local de urbanism aferent;

4. Raport  şi  proiect  de  hotărâre  privind avizare  PUD  „Locuinţe  unifamiliale D+P+1E – strada Daniil Ionescu – beneficiar Antares Homes SRL“;

5. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare Plan Urbanistic de Detaliu Locuinţe individuale D+P+M – Goranu. str. Lespezi;

6. Raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUD „Ostrovem Sud – subzona Zb amplasare hotel D+P+2E+M, birouri D+P+M, anexa P şi staţie pompare ape uzate – strada Ostroveni – Mitrache Alina“;

7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUZ „Imobil, locuinţe b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 30 şt regulamentul de urbanism aferent“.

8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Hală, atelier montaj parbrize şi birouri Goranu – Calea Bucureşti“;

9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUD „Imobil, locuinţe S+P+3+4 E, strada Henri Coandă, nr.19A- beneficiar Popescu Ciprian“;

10. Raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul pubic în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionarea directă a acestora;

11. Raport şi proiect de hotărâre privind propunere, amenajare urbanistică zona centrală a municipiului.

12. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri;

13. Raport şi proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil;

14. Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unor imobile;

15. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabiliate la obiectivul de investiţii „Amenajare cale de acces din Calea lui Traian, zona Peco, Rompetrol, până la pasajul Bogdan Amaru“;

16. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabiliate la obiectivul de investiţii „Sistematizare acces mijloace de transport str Ştrandului – DN 64 – pasaj superior Râureni municipiul Râmnicu Vâlcea“;

17. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabiliate la obiectivul de investiţii Amenajare zonă parc Zăvoi – Centru de recreere şi agrement „Zona A parc Zăvoi şi Zona B Ştrand“;

18. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabiliate la obiectivul de investiţii „Modernizare şi amenajare piaţa agroalimentară Nord-Râmnicu Vâlcea“;

19. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabiliate la obiectivul de investiţii „Reţea apă strada Stolniceni, Bundava“;

20.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabiliate la obiectivul de investiţii „Reţea apă – strada Iacob Simian“;

21. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabiliate la obiectivul de investiţii „Lărgire pasaj Hervil,  pasaj inferior pe CF Podul Olt – Piatra Olt, km 293+808“;

22. Raport  şi  proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  devizului  general  la obiectivul de investiţii „Reamenajare strada Rapsodiei“;

23. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Hala Centrală în municipiul Râmnicu Vâlcea“;

24. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2007;

25. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială“, reprezentând ajutor financiar acordat cadrelor didactice şi granturi pentru educaţie;

26. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.201/2007;

27. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea listei cu obiectivele de investiţii finanaţate din fondul MD pentru reţelele de apă şi canalizare pe anul 2007;

28. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unui suport financiar Asociaţiei Nevăzătonilor din România – filiala judeţeană Vâlcea;

29. Raport şi proiect de hotărâre, privind aprobarea laxelor aplicabile în pieţele agroalimentare şi târgurile de pe raza municipiului Rm Vâlcea pe anul 2008;

30. Raport şi  proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru activitatea autofinanţată;

31. Raport şi proiect  de hotărâre privind Înfiinţarea   Compartimentului de Transport Local;

32. Raport şi proiect de  hotărâre privind modificarea  statului  de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi al Cantinei de Ajutor Social;

33. Raport şi proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire denumit, cale de comunicaţie;

34. Diverse.

Leave a Response