|duminică, august 14, 2022
  • Follow Us!

Locuri de muncă în străinătate 

Locuri de muncă în străinătate

În perioada septembrie – octombrie Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea înregistrează în baza de date persoanele în căutarea unui loc de muncă în străinătate în următoarele meserii: şofer camion; zidar; bucătar şef, ospătar, mecanic de camion, electrician vehicule, electrician întreţinere şi reparaţii, frigotehnist; sudor TIG, măcelar, lucrător în agricultură.

Persoanele interesate vor depune la sediul agenţiei un dosar cu următoarele documente: copie B.I. sau C.I. cu valabilitate de min. 6 luni; copie paşaport cu valabilitate de min. 6 luni; fişă individuală (tipizat); C.V. în limba română ( tipizat); copie legalizată a certificatului de absolvire şi/sau calificare; copie legalizată a cărţii de muncă (toate paginile scrise); certificat de sănătate (conform HGR nr. 850/2002); cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni); declaraţie pe proprie răspundere legalizată notarial din care să rezulte că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate; declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de copii minori aflaţi în întreţinerea acestuia, autentificată la notariat; dovada emisă de Serviciul Public pentru Asistenţă Socială/primar, din care să rezulte că solicitantul de locuri de muncă în străinătate a notificat acestora intenţia de a lucra în străinătate (HG 683/2006); 2 fotografii tip paşaport; dovada experienţei profesionale pentru lucratorii din agricultura ( de la primarie).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la etaj 3, camera 1, sediul AJOFM Vâlcea  tel. 0350/419715; 0350414835; Agenţia Locală Drăgăşani, tel. 0250/811733;  Agenţia Locală Drăgăşani: 0250/860845.

Leave a Response