|duminică, august 14, 2022
  • Follow Us!

Consultanţă Energetică on-line 

  Consultanţă Energetică on-line

Companiile Electra Total Consulting S.A. şi Total Electric-Oltenia S.A., partenere în cadrul proiectului “Biroul de Consultanţă Energetică on-line”, finanţat prin Phare Coeziune Economică şi Socială/2004/016-772.04.02, anunţă crearea Biroului de Consultanţă Energetică on-line, cu scopul de a oferi un real suport companiilor industriale furnizoare şi consumatoare de energie electrică din Regiunea Sud-Vest Oltenia, în vederea îmbunătăţirii strategiei de afaceri, precum şi a capacităţii manageriale a personalului operativ al acestora. 

Proiectul se află în faza de implementare, şi are ca obiectiv general: Dezvoltarea resurselor umane, în contextul liberalizării pieţei de energie electrică, în vederea creşterii competitivităţii şi asigurării unui management eficient, prin proiecte de investiţii în sectoarele prioritare, în conformitate cu prevederile PND şi susţinerea creşterii economice la nivel naţional şi regional. Proiectul se înscrie în acţiunile prioritare ale Guvernului, anume: conştientizarea consumatorilor industriali, în special a celor energofagi, privind importanţa utilizării eficiente a energiei electrice şi reducerea intensităţii energetice pe unitatea de produs.

Prin implementarea proiectului, 30 manageri de top şi middle din cadrul companiilor industriale, furnizoare şi consumatoare de energie electrică, vor beneficia de servicii de asistenţă şi consultanţă on-line în domeniul energetic şi vor fi sprijiniţi, de către echipa de proiect, să identifice problemele legate de utilizarea ineficientă a energiei electrice şi să întocmească un plan de utilizare eficientă a energiei, în propriile companii. Alte rezultate aşteptate în cadrul proiectului vor include şi o bază de date cu companiile industriale, furnizoare şi consumatoare de energie electrică, din zona ţintă a proiectului.

Ambii parteneri ai proiectului deţin capacitate managerială şi experienţă recunoscută în domeniul energetic,  Electra Total Consulting S.A. fiind o companie specializată pe servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică, iar Total Electric-Oltenia S.A. este unul dintre primii furnizori de energie electrică pe piaţa recent liberalizată.

Biroul de Consultanţă Energetică on-line, precum şi Ghidul managerului pentru utilizarea eficientă a energiei electrice, pot fi accesate pe pagina de web a proiectului www.consultantaenergetica.ro . (O.A.)

Leave a Response