|sâmbătă, iunie 12, 2021
  • Follow Us!

LA MUL├×I ANI OLTCHIM! 

 LA MUL├×I ANI OLTCHIM!

Sâmbătă, 26 mai, se împlinesc 41 de ani de la înfiinţarea societăţii comerciale OLTCHIM. Actul de naştere a cunoscutei firme vâlcene este H.C.M nr 1046/26.051966 când cea mai mare companie de produse chimice din România a fost înfiinţată sub denumirea Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea. Lucrările de investiţii au început în luna iulie 1966. Prima instalaţie pusă în funcţiune a fost Instalaţia de Electroliză cu catod de mercur la data de 28 iulie 1968. În anul 1990, prin Hotărârea de Guvern nr. 1213/20 noiembrie, în baza Legii nr. 15/1990, Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea a devenit societate comercială pe acţiuni, sub denumirea S.C. OLTCHIM S.A.

De ce  s-a construit combinatul în Vâlcea

La amplasarea combinatului au fost luate în considerare următoarele avantaje:

zona limitrofă Râmnicu Vâlcea bogată în zăcăminte: gaze, petrol, cărbune, calcar, apă;
existenţa în zona a unui depozit imens de sare, estimat a avea o rezervă pentru 100 ani (amplasat la 8 km distanţă de platforma chimică);
achiziţionarea materiilor prime de la producători limitrofi (achiziţionarea etilenei şi propilenei se face de la Combinatul Petrochimic Arpechim-Piteşti, prin 2 conducte subterane de 60 km lungime);
utilizarea râului Olt, situat la o distanţă de 0,7 km, ca sursă de apă;
centrala termică situată la o distanţă de 0,5 km ca sursă de energie termică;
forţa de muncă calificată din zonă;
acces la căile de comunicaţie rutiere şi ferate – având legătura cu toate frontierele şi porturile de la Dunăre şi Marea Neagră.

OLTCHIM- PILONUL JUDE├×ULUI VÂLCEA

Zeci de mii de oameni au lucrat la construirea Combinatului Chimic şi apoi în acesta. În fiecare zi mii de oameni pleacă din cartierele municipiului Râmnicu Vâlcea spre platformă. Pentru familiile lor dar şi pentru multe familii din mediul rural al judeţului locurile de muncă de la OLTCHIM sunt singura sursă de existenţă. De la OLTCHIM au ieşit foarte mulţi oameni la pensie. Dup 1990 unii au plecat şi-au construit propriile societăţi comerciale şi au oferit alte locuri de muncă vâlcenilor. Direct astăzi aproape 5000 de vâlceni lucrează la OLTCHIM. Lor li se alătură alte câteva mii care sunt salariaţi ai unor societăţi şi companii care lucrează pentru OLTCHIM. Direct şi indirect vâlcenii sunt legaţi de Combinat. Societatea OLTCHIM este principalul plătitor de taxe şi impozite şi contribuie substanţial la bugetul local şi al asigurărilor sociale şi de sănătate. În OLTCHIM s-a investit enorm în ultimii ani în protecţia mediului şi în securitatea muncii. Managerul general Constantin Roibu este o personalitate pe plan naţional şi chiar internaţional.  Un produs al Oltchimului unde lucrează de o viaţă şi unde a parcurs toate treptele de la stagiar la director general inginerul doctor Constantin Roibu a fost un promotor al dezvoltării şi modernizării companiei. Ambiţios din fire , energic şi hotărât a fost cel care a dirijat fonduri importante spre echipa de handbal ce poartă numele societăţii. A fost una dintre metodele cele mai eficiente de a promova brandul OLTCHIM. Vâlceni sunt mândri că au o echipă de handbal care se confundă cu echipa naţională, o echipă care anul acesta a obţinut titlul naţional, Cupa României şi Cupa Cupelor. În toată Europa a jucat Oltchim în ultimii 20 de ani. Numele OLTCHIM a devenit cunoscut europenilor din sute de transmisii televizate şi din publicaţiile de sport. Pe plan economic produsele OLTCHIM având cele mai înalte standarde de calitate au pătruns pe pieţe dificile societatea vâlceană exportând masiv şi constituind unul dintre principalii exportatori ai României. Toate guvernele au acordat atenţie societăţii vâlcene care a fost vizitată de premieri, miniştri, preşedinţi, ambasadori, zeci de parlamentari şi aleşi locali. OLTCHIM reprezintă mândria judeţului nostru şi este una dintre cele mai importante firme din ţară. Privatizarea corectă şi eficientă a OLTCHIM va reprezenta un câştig real pentru ţară, economie şi forţa de muncă.

Structura Producţiei
Produse chimice
Produse anorganice
SODă CAUSTICă (lichidă, bloc, fulgi, perle)
CLOR
ACID CLORHIDRIC (uz farmaceutic, de sinteză)
APă OXIGENATă (35%, 50%) 
Produse macromoleculare POLICLORURă DE VINIL (PVC)
POLIETERI POLIOLI
Produse organice de sinteză
OXO ALCOOLI (octanol, izo-butanol)
SOLVEN├×I ORGANICI CLORURA├×I (percloretilenă)
ANHIDRIDă FTALICă
PLASTIFIAN├×I 
Materiale de construcţii  
RAMPLAST 

Uzina Clorosodice
Electroliza I – cu membrană
A fost pusă în funcţiune în 2000, are licenţă UHDE ( Germania) şi o capacitate de 120,3 mii dmt/an la sodă caustică; 51,6 mii t /an –acid clorhidric şi 106,8 mii t/ an -clor
Electroliză III – cu mercur
A fost pusă în funcţiune în 1974 având licenţă De Nora –Permelec (Italia). Produce sodă caustică lichidă, acid clorhidric,clor,hipoclorit de sodiu ( 20 mii t/an)
Concentrare sodă caustică
sodă caustică bloc –capacitate 50 mii dmt/an
sodă caustică fulgi – capacitate 100 mii dmt/an
sodă caustică perle – 50 mii dmt/an
Anul de punere în funcţiune SODă CAUSTICă BLOC : 1974. Licenţă De Nora Permelec – Italia.
Anul de punere în funcţiune SODă CAUSTICă FULGI: 1999
Anul de punere în funcţiune  SODă CAUSTICă PERLE : 2004. Licenţă SET – Italia
 
Divizia Materiale pentru Construcţii
Profile din PVC pentru uşi şi ferestre – RAMPLAST 2000. Capacitatea în2005 era de 4,5 mii t/an. Licenţă TECHNOPLAST –AUSTRIA. Anul punerii în funcţiune 1996.
Panouri termoizolante de tip sandwich – OLTPAN.
Capaciatatea în 2006 a fost de 1600 mp/zi..Anul punerii în funcţiune : 1997. Licenţă EIP- Italia
Panouri celulare din PVC – PANPLAST
Capacitate în 2006 de 500 mp/zi. Anul punerii în funcţiune :1996. Licenţă Luigi Bandera – Italia.
 
Petrochimia
Clorura de vinil – 160 mii tone/an- capacitate în 2006. Anul punerii în funcţiune 1975. Licenţă : Toyo Eng. Co. – Japonia
Policlorura de vinil I
Capacitate de 80 mii tone/an în 2006. Anul punerii în funcţiune: 1970. Licenţă Klockner-Humbold-Deutz – Germania
Policlorura de vinil II
Capacitate de 220 mii tone/an în 2006. Licenţă IPROCHIM Bucureşti- România. Pusă în funcţiune în 1975
Solvenţi cloruraţi
Percloretilena – 27 mii tone/an – capacitate în 2006
Tetroclorura de carbon
Licenţă : RHONE PROGIL Franţa – 1972/1974
            RAMPLAST
Pentru o izolare termică şi fonică superioară
Structura tri şi tetracamerală a profilelor în combinaţie cu geamul termoizolator LOW- E duce la obţinerea unui coeficient de transfer termic redus de până la 1,4 W/mK
Rezistenţa mecanică ridicată
Utilizarea unor armături din oţel zincat de 1,5 mm conferă rigiditate şi rezistenţă mecanică în exploatare
Profile ecologice
Profilele Ramplast sunt extrudate utilizând aditivi ecologici pe bază de Ca- Zn
Design atractiv
Suport tehnic şi logistic pentru noii producători
Ramplast oferă noilor parteneri :
şcolarizare
documentaţie tehnică
software pentru calcul

seturi de freze

Leave a Response