|sâmbătă, septembrie 24, 2022
  • Follow Us!

Deputatul Vlădoiu cere ajutorul premierului 

Deputatul Vlădoiu cere ajutorul premierului

Obiectul interpelării:  şi drumurile judeţului Vâlcea, sunt ale României
Recent deputatul Aurel Vlădoiu a adresat o interpelare prim ministrului Călin Popescu Tăriceanu al cărui obiect îl constituie drumurile din judeţulVâlcea, pe care o redăm integral: „Precipitaţiile abundente căzute în cursul anului 2005 şi începutul anului 2006 au afectat gospodăriile populaţiei şi infrastructura din aproape jumătate dintre localităţile judeţului. Întrucât consiliile locale nu au dispus de fondurile necesare înlăturării acestor pagube, Consiliul Judeţean Vâlcea împreună cu Instituţia Prefectului au înaintat Ministerului Administraţiei şi Internelor o serie de proiecte de hotărâri de Guvern pentru alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse pe raza judeţului Vâlcea, privind:

consolidarea DJ 656 Olăneşti-Comanca-Tisa-Vila 1 Mai-DN 64 (Băile Olăneşti, 1029/852/27.01.2006) – 2.200.000 lei;
stabilizare versant şi refacerea zonei de protecţie a DN 7 Rm. Vâlcea – Sibiu (Călimăneşti , 5273/4342/05.04.2006) – 680.000 lei;
stabilizare versant şi consolidare platformă drum comunal DC 102 Ioneşti- Scundu km 1+140 – 1+200 (Ioneşti, 11789/93789/03.08.2006) – 640.000 lei;
consolidare DJ 677A Creţeni-Şirineasa, DJ 703G Seaca-Jiblea-Sălătrucel-Berislăveşti-Robaia – limita judeţului Argeş, refacere pod beton armat peste pârâul Pesceana (comuna Ghioroiu 12586/9694/10.08.2006) – 1.500.000 lei;
lucrări de refacere DJ 658 Gura Văii-Muereasca-Mănăstirea Frăsinei (16165/12072/11.10.2006) 3.440.000 lei;
Comisiile de specialişti formate din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea, Instituţiei Prefectului şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea au inventariat pagubele produse, rezultând următoarele:

200 km de drumuri judeţene, comunale şi săteşti, în valoare totală de 82.969.400 lei;

135 poduri, podeţe şi punţi pietonale, în valoare totală de 24.578.658 lei.
Ploile căzute ulterior au accentuat gradul de afectare a respectivelor elemente de infrastructură, starea lor devenind, pe zi ce trece, tot mai precară.

            Dacă Guvernul nu va interveni în timp util, în sensul arătat în prezenta interpelare, va urma, inevitabil, închiderea circulaţiei în zonele calamitate, cu impact deosebit de grav din punct de vedere social şi economic.În concluzie, Stimate Domnule Prim- Ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi soluţiile de rezolvare.Solicit răspuns scris şi oral.

Leave a Response