|duminică, octombrie 17, 2021
  • Follow Us!

Angajări “pe buneÔÇ£ la Primăria Râmnicului? 

Angajări „pe bune“ la Primăria Râmnicului?
 
        Primăria Municipiului Rm. Valcea,  situată in str. General  Praporgescu nr. 14, organizează concurs in data de 04 aprilie 2006, ora 1000 pentru ocuparea  următoarelor functii publice  de execuţie: consilier, clasa I, gradul asistent, treapta 3 la Serviciul Cadastru şi Agricultură Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice = 1 post; consilier juridic, clasa I, gradul asistent, treapta 3 la Serviciul Juridic, Urmărire, Executări Silite din cadrul Direcţiei Economico – Financiară = 1 post; inspector, clasa I, debutant la Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice din cadrul Direcţiei Economico – Financiară = 1 post; inspector, clasa I, debutant la Serviciul Evidenţă şi Gestiune Patrimoniu din cadrul Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală, Prestării Servicii = 1 post; inspector, clasa I, debutant la Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali, Liberă Iniţiativă = 2 posturi; inspector, clasa I, debutant la Biroul Stare Civilă din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor = 1 post; inspector, clasa I, debutant la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor – Compartimentul Informatică, Relaţii cu Publicul, Secretariat = 1 post.
   Dosarele se depun la registratura Primăriei municipiului Rm. Vâlcea, până la data de 24.03.2006, ora 13,00.
            Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografiile şi alte menţiuni sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea şi pe pagina de internet : www.primariavl.ro.

Leave a Response