|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

ICSI Valcea: Licitatie de 3 milioane de euro pentru dezvoltarea unui centru de cercetare in domeniul tritiului 

Mihai Varlam ICSI Valcea

 

 

Descriere contract licitatie SEAP
Lucrari de constructii, servicii de proiectare si dotare cladire pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931

Data publicarii: 2022-06-05 | Data licitatiei: 2022-07-14 | Tip contract: Lucrari

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Lucrari de constructii, servicii de proiectare si dotare cladire pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931 Numar de referinta:2538104_2022_PAAPD1324969

II.1.2) Cod CPV principal:

45214600-6 Constructie de centre de cercetare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descriere succinta:

Lucrari de constructii, servicii de proiectare si dotare cladire pentru “Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicatii de cercetare-dezvoltare in domeniul tritiului – TRI-VALCEA”, Cod SMIS 2014+:127931. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati la orice clarificare solicitata in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20 zile Valoarea cheltuielilor “Diverse si neprevazute” nu a fost inclusa in valoarea estimata, iar acesta valoare este 1.354.869,43 lei fara TVA

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:15771909.83 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu
icsi-nuclear-main

Leave a Response