|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Durata contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale din Râmnicu Vâlcea, prelungită de Consiliul Local pe o perioadă de 5 ani 

vlcsnap-2020-03-17-11h42m20s122

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2021, a decis ca durata contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr. 101A bloc A, să fie prelungite pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, respectiv până la data de 11.05.2026. Solicitarea privind prelungirea duratei contractelor de închiriere va fi însoţită de următoarele documente: copii după actele de identitate şi de stare civilă ale tuturor membrilor familiei (soţ, soţie, copii); declaraţie pe propria răspundere, autentificată/autentificate din care rezultă că titularul contractului de închiriere şi după caz, soţul/soţia acestuia, copiii majori şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea sa, inclusiv copiii minori: nu deţin şi nu au deţinut în proprietate/coproprietate o locuinţă; nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Râmnicu Vâlcea; nu au fost evacuaţi dintr-o locuinţă sau spaţiu de locuit, proprietate de stat sau proprietate a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Fac excepţie coproprietarii locuinţelor obţinute prin moştenire, în indiviziune, în situaţia în care cota obţinută nu satisface exigenţele minimale de suprafaţă prevăzute de anexa nr. 1 din Legea 114/1996, republicată. Acte doveditoare ale venitului net realizat în perioada aprilie 2020-martie 2021 de către titular şi ceilalţi membrii ai familiei (soţ, soţie, copii, alte persoane aflate în întreţinere, după caz): adeverinţă salariat, cupon pensie, ajutor şomaj, indemnizaţii, alocaţii copii, declaraţie de venit, declaraţie autentificată din care să rezulte că titularul/membrii familiei nu realizează venituri şi perioada pentru care nu au realizat venituri – însoţită de adeverinţă de venit de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, alte acte doveditoare după caz. Adeverinţă de la Asociaţia de Locatari, din care să rezulte că nu înregistrează debite restante pentru o perioadă mai mare de trei luni. Contractele de închiriere pentru care a fost demarată procedura de reziliere nu se prelungesc, urmând ca, funcţie de soluţia instanţei, să se procedeze în consecinţă.

Leave a Response