|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a decis anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 septembrie 2020, a aprobat anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Râmnicu Vâlcea prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, anulare condiţionată de plata integrală a obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv amenzi.

„Promovarea acestui proiect a avut la bază prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, care conferă, potrivit art. XVII, posibilitatea Consiliului local de a stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Având în vedere hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum şi instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României decretate potrivit legii, luând în considerare evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului, precum şi de măsurile adoptate prin care se restrâng unele drepturi şi libertăţi fundamentale, având în vedere efortul comun generat de instituirea stării de urgenţă prin decret emis de Preşedintele României, în contextul riscului de infectare cu Sars-Cov-2, şi luând în considerare necesitatea asigurării în condiţii optime a serviciilor şi activităţilor esenţiale pentru populaţie, este necesară reglementarea unui regim fiscal favorabil, care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic.

Ţinând cont de necesitatea susţinerii resurselor financiare, atât ale contribuabililor, cât şi ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum şi faptul că în perioada stării de urgenţă mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidităţi financiare, ceea ce conduce la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată, având în vedere că obligaţiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligaţiilor bugetare, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care se confruntă contribuabilii afectaţi direct sau indirect de criza Sars-CoV-2 se impunea adoptare acestei hotărâri.

Deoarece nici în nota de fundamentare şi nici în textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale nu se invocă incidenţa prevederilor în materia ajutoarelor de stat, nici avizarea Consiliului Concurenţei şi nici vreun impact asupra mediului concurenţial sau de afaceri, această hotărâre nu trebuie să îmbrace forma unei scheme de ajutor de stat/minimis, fiind însoţită doar de procedura de acordare a acestei facilităţi de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea”, se arată în raportul Primăriei.

Leave a Response