|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

Durata contractului de salubrizare încheiat cu Romprest, prelungită de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea 

Romprest Energy Logo.cdr

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17 iunie 2020, a decis ca începând cu data de 01 august 2020, durata contractului de delegare nr. 23205/26.06.2015, încheiat cu SC Romprest Energy SRL să fie prelungit până la intrarea în vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Salubrizare şi începerea prestării serviciului de către operatorul regional.

Având în vedere stadiul actual al derulării procedurii de delegare a Serviciului de salubrizare în Judeţul Vâlcea, atribuirea noului contract de către ADI Salubrizare nu va putea fi finalizată înainte de data de 1 august 2020, astfel încât municipiul Râmnicu Vâlcea risca să rămână fără operator al serviciului de salubrizare după această dată. Astfel, pentru a evita acest risc şi ţinând cont atât de solicitarea de prelungire a duratei contractului de delegare formulată de actualul operator al serviciului pe raza municipiului, SC Romprest Energy SRL, cât și a memorandumului de aprobare a unor soluţii temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate finanţate din fonduri europene, conform cărora, după lansarea procedurii de achiziţie publică, până la finalizarea acesteia, poate fi delegată temporar operarea serviciului printr-o procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ, cu adresa nr. din 26.05.2020, primăria a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea un punct de vedere referitor la oportunitatea prelungirii duratei contractului de delegare încheiat cu SC Romprest Energy SRL, până la intrarea în vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI, astfel încât să fie asigurată continuitatea serviciului public de salubrizare a municipiului.

Prin adresa nr. 7820/04.06.2020, Consiliul Judeţean Vâlcea a comunicat primăriei că procedura de atribuire a contractului de delegare a serviciului de salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea către operatorul regional, a fost întarziată ca urmare a faptului că după aprobarea documentaţiei de către celelalte consilii locale membre ADI Salubrizare în luna martie 2020, au fost formulate observaţii şi solicitări clarificări din partea primăriei și ADI Salubrizare, care au fost transmise consultantului, documentaţia revizuită de acesta fiind supusă analizei şi aprobării Consiliului Local în şedinţa din 28 mai 2020. Se precizează de asemenea în adresa Consiliului Judeţean, că prelungirea contractului de delegare încheiat cu SC Romprest Energy SRL se poate realiza cu îndeplinirea prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii.

(Petre Coman)

Leave a Response