|miercuri, septembrie 22, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat în ședință să adopte rectificarea bugetului local și a unor instituții din subordinea Primăriei Râmnicului 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

La data de 30 iunie, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Reactualizat pentru “Sala de sport Şcoala gimnazială nr.4 Rm. Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferentă contractului de închiriere nr. 493 din 28.11.2017, pentru perioada 17.03.2020 – 31.05.2020, contract încheiat între Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea şi societatea Lucicoricom SRL; proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri temporare privind funcţionarea teraselor de alimentaţie publică amplasate pe domeniul public al municipiului; proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Vâlcea în zona Bataluri Stolniceni; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ şi RLU — Construire bloc de locuinţe D+P+4E+E5 retras, cu spaţii comerciale ia parter, Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr. 103”, iniţiator CDA Imobiliare SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism – PUD “Construire sediu firmă şi spaţiu de depozitare, distribuţie, desfacere produse comerciale, împrejmuire proprietate” beneficiar Vasile Gheorghe-Cristian; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.6 – “Diferenţele de Tarif” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze şi microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 20103/2010 încheiat cu Pătrăşcioiu Nicolae PFA; proiect de hotărâre privind încetarea folosinţei gratuite de care a beneficiat Fundaţia Cultural Ştiinţifică “Millenium” asupra imobilului situat în strada Cartier Feţeni nr.34; proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei doamnei Dinescu Felicia; proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.15627/2016 încheiat cu Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE – Filiala Judeţeană Vâlcea: proiect de hotărâre privind necesitatea înfiinţării unităţii de învăţământ – Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni; proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2019 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autorităţile publice locale (Primar şi Consiliul Local) şi Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, aşa cum a fost modificată şi completată.

Leave a Response