|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Sparle si soparle, 30.04.2020 

soparla-cu-volanas
  • Din declarația de avere a noului șef (!) al Gărzii de Mediu Vâlcea, liberalul Ion Bîzîc, rezultă că acesta deține 12 terenuri agricole sau intravilane toate în orașul Băbeni, majoritatea dintre ele cumpărate sau „moștenite” taman din perioada în care el fost primar, adică 2012-2016. Nu mai punem la socoteală cele 3 (trei) case de locuit și un apartament în Băbeni plus un autoturism Volkswagen. De la Raiffeisen Bank, ipochimenul de Ion Bîzîc a luat un credit de 30.000 de euro scadent în anul 2031, iar din primele șase luni din 2016 de la Primăria Băbeni a ridicat suma de peste 400 milioane de lei vechi.

 

  • Primăria comunei Diculești nu a constituit în anul 2018 garanția de bună execuție în cuantumul prevăzut de contractul de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public și finanțarea multianuală a proiectului de investiții în comuna Diculești, județul Vâlcea”. În urma verificării Curții de Conturi s-a descoperit că Primăria Diculești nu a facturat și nu a încasat contravaloarea apei potabile și a apei uzate menajere livrate în sistem centralizat, către beneficiarii acesteia, dar nu a facturat și încasat nici redevența datorată de către concesionarul serviciului public de salubrizare. Nu s-au înregistrat în conturi extrabilanțiere garanțiile de bună execuție constituite de către proiectanții și executanții de lucrări, pentru două obiective de investiții și anume „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Diculești, județul Vâlcea” și respectiv „Reabilitare Școala Gimnazială Băbeni – Oltețu, județul Vâlcea”.

 

  • Recent, Adunarea Generală a Acţionarilor de la VILMAR Vâlcea, în prezenţa acţionarilor Genoyer SAS, deţinând un 99,99% din capitalul social al societăţii, precum și GEN 3 deţinând 0,0017% din capitalul social, au decis încheierea mandatelor de membri ai consiliului de administraţie SC Vilmar SA a lui Bertrand Leroy şi a lui Khelifa Guemra (care deține poziția de director). După încheierea mandatelor menţionate anterior, consiliul de administraţie al Vilmar este de acum compus din trei membri: Olivier Marie Richard Thieblin – președinte, Philippe Jean Marie Arrivet și Patrice Francois Brossard – membri.

Leave a Response