|miercuri, iulie 28, 2021
  • Follow Us!

Sala Sporturilor „Traian” a trecut în mod OFICIAL în administrarea Primăriei Râmnicului 

Sala_Sporturilor_Traian

 

Joi, 18 aprilie 2019, Guvernul României a decis transmiterea imobilului Sala Sporturilor „Traian”, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și declararea acestuia, din bun de interes public național, în bun de interes public local. Scopul transmiterii imobilului îl reprezintă dezvoltarea activităţilor de tineret şi sport în municipiul Râmnicu Vâlcea, în condițiile legii. Conform HG, Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor administrative și funcționale ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea și Clubul Sportiv CHIMIA Râmnicu Vâlcea, precum și gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia. Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, se obligă să întrețină și să modernizeze imobilul transmis și să-l mențină la standardele de calitate privind desfășurarea activităților specifice.

Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla anual, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, modul de folosire al imobilului transmis, în conformitate cu destinaţia acestuia. În cazul în care Ministerul Tineretului și Sportului constată că municipiul Râmnicu Vâlcea nu respectă destinația și obligațiile, imobilul revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, în condițiile legii. Se abilitează Ministerul Tineretului şi Sportului să inițieze procedurile privind revenirea imobilului în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. La transmiterea imobilului, se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia. Preluarea imobilului se face cu respectarea situației juridice existentă la data transmiterii dreptului de proprietate. Odată cu predarea imobilului se vor preda sau prelua activul şi pasivul acestuia conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilului. În termen de 60 de zile de la preluarea imobilului se va proceda prin grija noului proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Râmnicu Vâlcea.

Ministerul Tineretului și Sportului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice va opera modificările corespunzătoare în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

(Petre Coman)

Leave a Response