|marți, iulie 27, 2021
  • Follow Us!

Ministerul Educației a emis aviz favorabil pentru transferul imobilelor de la Liceul Oltchim către Universitatea Pitești 

oltchim-004

 

Conform avizului favorabil nr. 39345/14.03.2019 al Ministrului Educaţiei Naţionale, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 martie 2019, a aprobat schimbarea destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 19574 mp şi construcţii în suprafaţă de 6119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic Oltchim, din spaţiu de învăţământ preuniversitar de stat, în spaţiu de învăţământ universitar de stat – Universitatea din Piteşti. Anul trecut, Ministerul Educaţiei Naţionale a comunicat primăriei că într-o primă etapă, este necesară emiterea avizului conform al ministrului educaţiei naţionale pentru schimbarea destinaţiei imobilului care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic Oltchim din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Universităţii din Piteşti, cu precizarea că solicitarea pentru obţinerea avizului, împreună cu documentaţia necesară întocmită în conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5819/2016, va fi transmisă de către autoritatea administraţiei publice locale către Ministerul Educaţiei Naţionale, nu mai devreme de încheierea anului şcolar 2017-2018, respectiv 31 august 2018. Astfel, prin hotărârea nr. 286/11 sept. 2018, aşa cum a fost modificată prin hotărârea 358/30 oct. 2018, Consiliul Local a aprobat propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 19574 mp şi construcţii în suprafaţă de 6119 mp, situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic Oltchim, din spaţiu de învăţământ preuniversitar de stat, în spaţiu de învăţământ universitar de stat – Universitatea din Piteşti.

În aplicarea hotărârilor Consiliului Local mai sus menţionate, a fost transmisă Ministerului Educaţiei Naţionale, documentaţia prevăzută de Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, avizul favorabil cu numărul 39345/14.03.2019, fiind primit în data de 20.03.2019. Potrivit prevederilor din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale.

(Petre Coman)

Leave a Response